Stikkord: frilanserkanalen

Donasjoner

Om du ønsker å støtte mitt arbeid økonomisk setter jeg stor pris på det! Du kan bruke Paypal for eller min konto:1080 45 69451 Sparebank1 Hjertelig takk for støtten! Alle bidragsytere får en shoutout på slutten av mine podcast.

Ta et standpunkt i 2020

Jeg ønsker dere alle et godt nyttår med masse kjærlighet og medmenneskelighet! 2020 er et nytt tiår jeg ønsker å sette fokus på ved å mane til selvransakelse. Vi må hver og en ta et standpunkt til hva slags samfunn…