4M. NARSISSISMENS betydelige ARVELIGHETSFAKTOR- 40-60%

I større grad enn jeg var klar over, er konsensus i fagmiljøer at narsissistisk personlighetsforstyrrelse (NPF) har en betydelig genetisk komponent. Det gjelder også de andre personlighetsforstyrrelsene (PF) i samme gruppe – Cluster B – ut fra det amerikanske diagnosesystemet (DSM 5), som er psykopati (anti/dyssosial), borderline og histrionisk i tillegg til narsissisme.

Over mange år har jeg krysset vei med og lest om utallige vanlige foreldre, med barn som har utviklet for eksempel narsissistisk personlighetsforstyrrelse, selv om barna har hatt liten eller ingen kontakt med den narsissistiske forelderen. Vanlige foreldre har vært dypt fortvilet og hatt enorm skyldfølelse, for de må ha vært ansvarlige for at barn utviklet seg på denne måten. Det heter seg nemlig at narsissister ikke er født, men skapt, men det er ikke sikkert de har gjort noe utover å mangle kunnskap om for eksempel narsissisme og at de selv eller noen de har fått barn med, har denne type genetikk.

Derfor er det viktig å se på genetikk av flere grunner, fordi noen barn ikke erfarer å bli traumatisert eller forferdelig behandlet i oppveksten, og likevel utvikler NPF, i motsetning til hva en del selvbevisste narsissister og fagfolk påstår. Dr. Ramani sier:
«En stor andel av personer med narsissistiske personligheter har imidlertid ikke opplevd betydelige traumer, og de fleste som opplever traumer fortsetter ikke å utvikle narsissistiske personligheter.» Viktige poeng, fordi i en søskenflokk der de vokser opp med narsissister eller psykopater, vil statistisk sett flertallet ikke utvikle NPF eller andre PF til tross for oppvekstmiljøet, mens noen vil.

Utover mye og grundig forskning på psykopati, er det ikke gjort like mye forskning på genetikk og andre sammenheng som bidrar til at et barn utvikler en narsissistisk personlighetsstil, men det er gjort flere tvillingstudier. Disse studiene har brukt både en-eggede tvillinger som deler 100 % DNA og to-eggede som deler 50 % DNA, for å sjalte ut genetikk. I tillegg har de begynt å kartlegge hjernestruktur med fMRI/MRI hjernescan og har funnet at det er mangler i de empatiske områdene i hjernen, som også kan være arvelig, og at hjernene til psykopatiske mennesker og narsissistiske har flere likheter.

Hva om du mistenker at barn du er forelder til eller har nær kontakt med, har narsissistiske trekk? Kan de hjelpes til bedre adferd? Er det du som ikke-narsissistisk forelder som er ansvarlig for at barn utvikler seg på denne måten? Disse spørsmålene og flere forsøker å jeg å svare på i denne viktige podcast om arvelighet og NPF.

Noen studier:
• Livesley et al. (1993): Forskning på tvillinger indikerer at narsissistiske trekk kan ha en arvelighetsrate på mellom 40% og 60%. Dette betyr at en betydelig del av variasjonen i narsissistiske trekk i befolkningen kan tilskrives genetiske forskjeller.
• South, E.A., & Krueger, R.F. (2008): Disse forskerne undersøkte genetiske og miljømessige påvirkninger på narsissistiske personlighetstrekk og fant også at genetiske faktorer bidrar betydelig til utviklingen av disse trekkene.
• Kendler, K. S., & Baker, J. H. (2007). Genetic influences on measures of the environment: A systematic review. Psychological Medicine, 37(5), 615-626.
o Denne systematiske gjennomgangen utforsker hvordan genetiske faktorer kan påvirke en persons miljø, noe som er relevant for forståelsen av miljøets rolle i utviklingen av narsissisme.

Denne PODCAST er for betalende Abonnenter/Medlemmer i YOUTUBE, SPOTIFY ELLER TIKTOK

BLI MEDLEM/ABONNENT
Vil du grave dypere i temaet narsissisme, stille spørsmål og foreslå tema, er du invitert til å bli betalende abonnent i SPOTIFY/medlem i Youtube eller TIK TOK med ekstra fordeler.
Som en lidenskapelig forkjemper for psykisk helse og velvære, tilbyr jeg nå en unik mulighet til å skaffe enda mer kunnskap og forståelse for narsissisme og støtte som utsatt.
Samme tilbud legges ut i alle 3 medier og ingen podcast unikt for medlemmer blir lagt ut offentlig.
SØK på FRILANSER KANALEN for mer info i alle 3 medier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *