Er du en flygende ape? – psykopaters medhjelpere og medskyldige

De aller fleste som har opplevd en psykopat/narsissist, har også erfart deres «flygende aper» som går foran og baner vei for dem, glatter over for dem, unnskylder dem, lyver for dem, skryter av dem, prater ned andre som er en trussel for dem og faktisk bidrar til å påføre den utsatte enda mer skade ved å bistå dem.  Uten «flygende aper» ville nok de fleste psykopater/narsissister i verden, snart miste sin makt og kraft og evne til å skade andre i den grad de faktisk gjør gjennom sine liv. Med andre ord er, «flygende aper» en nødvendighet for at psykopatens spill og mishandling skal kunne fortsette.

av Anita Sweeney

Nå skal de «flygende apene» og deres funksjoner synliggjøres slik at du lettere kan se mekanismene som slår inn når den utsatte blir gjort til overgriper og overgriper  blir gjort til den utsatte, med god hjelp av omgivelsene, gjerne familie, venner, kolleger eller naboer. Videre skal de «flygende aper » som er bevisst det faktum at de dekker over en syk persons handlinger, vite at de er medskyldige i mishandling og overgrep.  Tøffe ord? Les videre.

Hva er en «flygende ape»?

Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: » I populærpsykologi  er en «flygende ape» noen som går narsissistens ærend for å påføre narissisitens offer ytterligere lidelse.

Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.

Til tross for dette, nøler ikke narsissisten med å gjøre «flygende aper» til syndebukker når og hvis det er nødvendig.

Narsissisten  kan for eksempel bruke søsken som «flygende aper» til å huke inn voksne søsken tilbake til overgriperens garn.»

flying monkey7

Begrepet «flygende ape» er nå sekkebegrepet for alle psykopaten/narsissisten bruker/misbruker for å ramme ett eller flere offer.

Hvem blir «flygende aper»?

I utgangspunktet kan absolutt hvem som helst verves som «flygende ape» for narsissisten. Søsken, foreldre, slektninger, barn, venner, ekser, kjærester, arbeidskolleger og tilfeldige ukjente, som narsissisten ønsker å bruke til å tjene sin sak. Noen vil gjennomskue narsissisten og ikke bite på eller gå raskt unna mens andre sluker alt rått og er salig utvitende. Noen vil skjønne at noe ikke stemmer, men gi blaffen eller frykte narsissistens hevn og terror om de vender han/henne ryggen og ikke går med på deres infame spill.

Det er likevel noen som egner seg bedre til oppgaven som «flygende ape» enn andre. Mennesker som ikke stiller spørsmål ved andres påstander eller undersøker den utsattes historie, er egnet som «flygende aper». Ingenting kan være mer bekvemt for en psykopat/narsissist enn at folk sluker deres løgner og svertekampanjer om andre uten å høre den utsattes historie, stille kritiske spørsmål eller be om dokumentasjon, vitner og bevis.

Autoritetstroe individer som alltid skal være korrekte og er livredde for å tape ansikt – i likhet med narsissisten –  får jobben lett. Deres fasade er viktigere enn å erkjenne at noen i familen, slekten, vennekretsen eller en kollega er en psykopat som skader noen de kjenner eller har kjær eller en total ukjent.

Folk som liker å slarve og spre rykter er også foretrukne kandidater. De tror gjerne de har helt rett angående den utsatte, selv om de aldri har møtt vedkommende og at de er så smarte at de aldri selv vil bli lurt av en narsissist/psykopat. Mennesker som liker å ha rett, som rasjonaliserer og rettferdigjør og tror de er veldig intelligente, har gjerne problem med å erkjenne at de har tatt feil. Ofte har de lav selvfølelse og liker å føle seg bedre enn andre som ligger nede. Psykopaten/narsissisten vet allerede dette om slike mennesker og gjør dem til sine perfekte marionetter.  De blir brukt til å mishandle den utsatte på vegne av psykopaten/narsissisten og det kalles, «abuse by proxy».

Noe annet psykopaten/narsissisten vet er om slike «flygende aper» oppdager at de er blitt lurt, har de investert så mye i psykopatens løgnhistorie at de ikke vil tape ansikt ved å innrømme at de tok feil. Egoet takler ikke nederlaget og de fortsetter å dekke psykopaten, fremfor å gjøre det rette – å eksponere han/henne og beskytte offeret – som gjerne er et barn.

Psykopater/narsissister har en helt spesiell intuisjon som skanner hvert menneske de møter for å finne deres svakheter og sårbarhet. Det er disse punktene de trykker på for å få deg dit de vil i deres spill. Empatiske mennesker er også ofte «flygende aper» rett og slett fordi de ikke tror andre lyver og bedrar i ugangspunktet. De kan ikke forstå hvorfor noen skulle ha behov for uærlighet, selv om alle oppegående mennesker samtidig vet at mennesker som ikke har gode intensjoner, er verken ærlige, redelige eller har samvittighet, fins.

En siste viktig type mennesker som lett blir «flygende aper» er selv psykopater/narsissister i konkurranse med en annen psykopat/narsissist og mennesker som får fordeler av å gå i kompaniskap med psykopaten. De kan få goder som; penger, gaver, status, tilgang på varer og tjenester de ellers ikke ville hatt. Sagt veldig enkelt er de prostituerte for psykopaten/narsissisten og selger seg villig og frivillig til en pris. Noen er svært billige.  Haken ved dette er at de er like uredelige som psykopaten og «tjener» sine fordeler ved å bidra til at den/de utsatte blir holdt nede, trakassert,  svertet, forfulgt og karkaterdrept videre med sin medvirkning

Det mange «flygende aper» ikke innser før det er for sent, er at de faktisk har blitt lurt og at psykopaten/narsissisten når som helst kan snu og angripe dem også. De vet ikke psykopatens agenda helt og fullt og kan aldri noensinne være trygge på en psykopats lojalitet for den eksisterer ikke.

«Flygende aper» innser gjerne ikke at de har bidratt til å knuse den utsatte på vegne av psykopaten heller før det er for sent. Skulle noe skje med den utsatte er det ikke deres problem? Og det er tydeligvis lettere å forsvare ens egen medvirkning som «flygende ape» når du slett ikke har møtt, snakket med eller fått verifisert psykopatens løgner om den utsatte. Normale mennesker ville tenke at det gjør «flygende aper» til idioter og det er akkurat det de er. Nyttige idioter for ondskapsfulle og skadelige mennesker som kun og alltid bare meler sin egen kake.  «Flygende aper» som oppdager sin stygge medvirkning til psykopatens/narsissistens overgrep burde føle seg dumme og brukt.

Så hvordan kan «flygende aper» redde ansikt og samtidig slippe unna medansvar som en narsissists håndtlanger? Ved å passe sine egne saker og få seg en ny hobby. Ved å innse at ingen er ufeilbarlige og at det er ære i å erkjenne at man tok feil og bistå de som er utsatt for denne type motbydelig overgrep, fremfor å redde ansikt.

Flygende apers ultimate svik og deres feighet

Anne -Marie Wieman skriver:

«Det er mange navn der ute på de som hjelper overgripere til å gjøre det de gjør. Overgripere opererer ikke i et vakuum. De har et team av medskyldige som hjelper dem med deres skitne arbeid. Disse medskyldige er familiemedlemmer og folk som hjelper overgriperen til deres overgrep. I mange tilfeller er de ikke bare overgriperens  familiemedlemmer, men ofte ofrenes egne familiemedlemmer også. Disse menneskene kan late som de gjør dette uvitende  eller under dekke av «hjelp», men vi vet bedre. La oss ikke la dem slippe unna så lett, for det et valg de tar. De velger å gjøre dette uansett grunn de velger å fortelle seg selv. På spørsmål om hvorfor, vil jeg aldri skjønne, og jeg er usikker på hva de forteller seg selv for å klare å sove om natten. Jeg foretrekker å kalle en spade for en spade, og jeg referer til disse familiemedlemmene som akkurat det de er, «feiginger».»

Hun mener og at din egen families svik, gir offeret den ultimate skade.

Og slik ser jeg det også. Med unntak av barn som ikke vet bedre og er hjernevasket og indoktrinerte, vet de aller fleste voksne at det er noe som ikke stemmer når de er i kompaniskap med en psykopat. Likevel bidrar de og er medansvarlige til at de utsatte fortsetter å bli mishandlet og i verste fall fullstendig utstøtt og knust. Når en psykopat ikke får kontroll over et utvalgt offer, er deres ulitmate ønske å knuse dem.

Vil du bidra til andres undergang?

En spesialist på narsissisme, Dr. Linda Martinez-Lewi snakker om hva som skjer med et menneske, spesielt barn av psykopater/narsissister som ikke blir trodd;

«Det er et gjennomgangstema som går igjen i svarene jeg får fra barn av en narsissistisk forelder (e). Barnet er utsatt for uutholdelig nivåer av pågående overgrep, sviende kritikk, drepende ydmykelser foran andre familiemedlemmer og alene, rutinemessige hemmelig fysisk vold, og andre fryktelige handlinger av brutalitet inkludert psykologiske og det å faktisk bli forlatt.

Når barnet lar familiemedlemmer få vite hva som skjer med ham, blir ikke denne personen trodd. Når den utsatte for en narsissist forteller sannheten om hans fryktelige patologiske forelder, blir han ikke behandlet med vennlighet og forståelse. Familien er sjokkert; offeret blir behandlet med forakt og ofte fortalt at han/hun er den syke, eller at alt sammen er løgner for å få oppmerksomhet. Den narsissistiske mor eller far slipper helt fri. En mesterlig dekkoperasjon tar til og fortsetter å pågå. De barn som er ofre blir familiens forhatte trussel. Ofte blir det hvisket at offeret hører hjemme i en psykiatrisk institusjon eller har behov for intensiv psykoterapi.

I noen tilfeller har narsissistisk overgrep vært så alvorlige at offeret må arbeide med en utmerket psykoterapeut for å håndtere det smertefulle kjølvannet av å overleve en narsissistisk forelder. Barnet av en narsissist er dobbelt misbrukt. Først gjennom hele barndommen og en ny runde når han eller hun forteller sannheten om den narsissistiske forelder(e). Tross alt må hele familien holde hemmeligheten intakt spesielt hvis narsissisten er svært vellykket, har en høy profil, er raus med penger/goder til visse familiemedlemmer eller feigt setter ett av sine barn opp mot den/de andre.» (Gullunge vs syndebukk)

Det er også innlysende at enkelte familiemedlemmer er livredde for å tape ansikt selv og selv bli utsatt og dømt utenfra, også av psykopaten, om de erkjenner at de har en psykopat/narsissist blant seg.  Å oppretthold en perfekt fasade  – vår familie gjøre aldri noe galt og er kun empatiske, snille og inkluderende – er viktigere enn å gjøre det rette – å støtte den som er utsatt og sørge for at psykopaten/narsissisten blir stoppet og ansvarliggjort.  For en ubegripelig og stakkarslig feighet.

Et alvorlig samfunnsproblem

Psykopater/narsissister råder i høye stillinger og maktposisjoner i samfunn over hele verden. De er grådige, krigshissere, empatiløse terrorister, maktsyke og intrigemakere som higer etter å vinne for en hver pris og bekrefte sitt grandiose selvbilde. De mener selv å stå over alle andre i verden og verden er for full av idioter til å skjønne deres opphøyde verdi. Idiotene må straffes og det skjer gjennom deres verving av deg og meg som «flygende aper». Hvordan klarer de å opprettholde sine terrorregimer? Med hjelp av deres nettverk av nettopp «flygende aper».

Psykopater klarer med deres medhjelpere å bedra og manipulere rettvesenet, politi, barnevern, arbeidsplasser, politiske partier og andre offentlige instanser som i utgangspunktet skal skjerme de som er utsatt for vold, overgrep, begrag, svindel med mer.

Er du villig til å være medskyldig i andres overgrep og undergang? I barns oppvekst uten ekte kjærlighet eller omsorg og dyptgripende overgrep og mishandling? Vil du ha medansvar for at psykopater og narsissisters skadeverk sprer som som et virus i alle ledd av vårt samfunn?

 

Her finner du Youtube kanalen min med video om «flygende aper» og alt relatert til narsissisme:

Del 1 – Flygende aper – narsissisters medhjelpere og medskyldige

Del 2 -Flygende aper – narsissisters medhjelpere og medskyldige

https://www.youtube.com/watch?v=j0v2xX9daSs&t

Her finne du alle videoene
https://www.youtube.com/frilanserkanalen/videos

 

Kilder:

The faces of narcissism
No One Believes You
Follow your song
De manliga psykopaterna bakom det kalla kriget
Urban dictionary

 

Relaterte saker:

Moralske prostituerte – et oppgjør med psykopatenes medløpere

Alt er mitt – når søsken er narsissister

12 tegn på en narsissistisk familie

Reis deg fra narsissistens askehaug

Det sorte null – brev til en «mor»

Den engleaktige nabokjerringa – ulv i fåreklær – covert narsissisme

 

ANNONSE

«Sannheten seirer»
Derfor er narsissister jævlige
Alt du bør vite om narsissister
Kvadrat banner

«Null kontakt & motmakt»
Avslør narsissister & deres flygende aper
Kvadrat banner

 

Bloggurat

36 comments for “Er du en flygende ape? – psykopaters medhjelpere og medskyldige

 1. sweeney
  24. september 2015 at 22:56

  Blir du brukt som en flygende ape? Det skal jeg forsøke å svare på og gi eksempler fra virkeligheten på i neste blogg. Dette tema er viktig og omfattende.

 2. annie stubberud
  25. september 2015 at 06:33

  nesten hele slekta snudde meg og barna ryggen da min eks-mann satte i gang hans tåredryppende løgner om meg og vårt forhold. skulle tro at familien min som kjente meg hele livet visste bedre, men han smisket å smigret å truet og sippet. jeg vet noen fikk nye møbler helt gratis eller super billig fordi han jobbet som selger og brukte sine kontakter. trodde ikke det var mulig å bli så forådt og de holdt med han i mange, mange år før de fleste skjønte han var en løgner. noen har bedt om unnskyldning, men jeg vil ikke ha mer med dem å gjøre. de viste hvor deres lojalitet lå og hva som egentlig betydde noe for dem. barna er helt uskyldige og ble behandlet som utstøtte jehovas vitner, som luft.

  • sweeney
   25. september 2015 at 21:02

   Hei Annie!

   Å bli sveket slik av sine nærmeste er kanskje noe av det verste man kan oppleve, spesielt for barn. Å bli frosset ut og gjort til løgner og syndebukk når psykopaten er på ferde, kan gi dype sår. Jeg skjønner at du fant det lite interessant å ha mer med disse menneskene å gjøre og la oss håpe de lærte noe av det hele.

   Gå oppreist og stolt videre for du har ingenting å føle deg liten for, og kanskje akkurat du kan vise vei for andre som havner i uføret. Jo mer folk skjønner, desto lettere kan de avsløre disse menneskene og begrense deres skadelige adferd.

 3. Martin Knudsen
  25. september 2015 at 11:34

  Endelig et ord verdt å ta i sin munn, flygende aper!!!!! Har savnet at noen tar opp hva gjengen rundt de feigeste av de feige på denne kloden psykopatene gjør for og holde liv i deres galemathias kampanjer og apesirkus.

  • sweeney
   25. september 2015 at 21:07

   Hei Martin!

   Det er utrolig mange ord på medhjelperene til psykopater/narsissister. Rune Fardal under nevner mindguards. Og her er noen begreper til på engelsk, hentet fra psykopaten.info:

   «The underling. Venner som er mindre begavet enn psykopaten, og derfor ingen trussel.

   The power supply. Venner med høy status, som psykopaten forsøker å innynde seg hos.

   The donkey. Venner som utfører arbeid psykopaten ikke vil utføre selv.

   The duped rescuer. Venner som ønsker å elske psykopaten frisk

   The flying monkey. Psykopatens lojale håndtlangere.

   Coattail friends. Psykopatens fanklubb, som er der for å beundre og forgude ham/henne.

   For offeret er «the flying monkey» farligst. Det er dem som snuser opp all informasjon de kan få om deg, og rapporterer tilbake til psykopaten.»

   Jeg valgte å bruke flygende aper som et sekkebegrep.

 4. 25. september 2015 at 19:43

  Adferden har vært beskrevet lenge av mange. Vet ikke om «flyvende aper» er det beste begrep, men ser man på denne problematikk som gruppedynamik, der narsissisten/psykopaten sitter som «leder» så er det man her beskriver «Mindguards» som typisk tar vare på N/P sin posisjon, fordi…..N/P har manipulert disse mindguards inn i en beskyttende rolle for seg slev.

  En «oss mot dem» – holdning som omgivelsene i mangel av kritisk tenkning og kunnskap om slike lar seg manipulere inn i. Vi ser den samme dynamikk i sekter, som ofte ledes av nettopp psykopater eller narsissister. Vi ser det i barnefordeling saker der slike klarer vende hele fagfeltet mot offeret slik at barnet ender hos den forstyrrede, vi ser det i domstoler, vi ser det i relasjon til barnevernet, der ekstreme løgnere i barnevernet vender hele systemet mot foreldrene. Dette er gruppedynamikk med dens regler.

  Så mindguards ville nok vært et mer dekkende begrep.

  • sweeney
   25. september 2015 at 20:53

   Hei Rune!

   Begrepet «flying monkeys» er godt innarbeidet på folkemunne i engelsktalende land der «The wizard of Oz» også er mer kjent enn her hjemme. Jeg ser det som et sekkebegrep i større grad enn kanskje mindguards? Noen mente feks at alle medhjelpere var preget av stockholmsyndromet, noe ikke alle er. Tidligere ofre kan være medhjelpere og løpere. Noen er i fanklubben og har gode erfaringer med narsissisten mens andre frykter dem og derfor lar seg misbruke og manipulere. Muligens koker det ned til det samme, men jeg fant ut jeg ville oversette det engelske begrepet og gjøre det folkelig her hjemme. Vi trenger noen knagger å henge dette på som ikke blir altfor fagteknisk.

   Ellers har jeg lest mange av dine egne artikler og brukt som underlag her og der, så takk for det! 🙂 Min hensikt er og blir å gjøre vanskelig stoff så lett tilgjengelig som mulig slik at flere kan gjenkjenne og forstå.

   Psykopater/narsissister kan bedra mange i en gruppe som en familie, eller flere på en arbeidsplass eller store deler av en befolkning som Hitler, men også enkeltindivider uten gruppetilhørighet somde har på flankene eller tett på seg. Slik sett er det kanskje ikke bare gruppedynamikk og kanskje mer suggesjon der grupper lar seg lure?

 5. Nina Eline
  25. september 2015 at 22:30

  Dette er så heselig og vanskelig å få andre til å skjønne. Hvordan kan noen ville andre så vondt?

  • sweeney
   29. september 2015 at 18:57

   Hei Nina Eline!

   Disse menneskene er ikke som oss, de mangler jo empati og samvittighet i den grad at de kan gjøre disse tingene og sove godt om natten likevel.

   Selv om de tror de er supermennesker som står langt over oss andre, er det motsatte tilfelle. De er små, feige fjols som er skremmende like hverandre. Det går 13 på dusinet av dem, men heldigvis er de en ørliten minoritet.

   Få andre rundt deg til å lese blogger som dette, for det er med kunnskap vi skal klare å stoppe deres ondskap og overgrep.

   • 29. september 2017 at 20:05

    Beste jeg har hørt på lenge. Skrev nettopp til en Onkel; Feige pingler!

 6. Trond
  26. september 2015 at 17:34

  Beste måten å få stoppet disse apene på er å eksponere dem alle sammen. Det er som han over skriver om sekter. Du blir frosset ute som en smittsom sykdom og gjort til syndebukk for alt mellom himmel og jord. Alle sektledere har en jævla stor svakhet og der er at de ikke har makt uten deres rævsleikende følge.

 7. Åslaug Bjørge
  28. september 2015 at 02:03

  Mens jeg leste fikk jeg frysninger nedover ryggen. Det stemmer så godt med hva jeg har opplevd på en arbeidsplass og hvordan altfor mange går deres ærend som blinde sau som skal bli favorisert og dullet ekstra med. Ingen kan fortelle meg lenger at ikke de fleste skjønner at de har blitt lurt, men lar ofrene i stikken likevel.

  Jeg er så enig, så enig at de som hjelper psykopatene også er ansvarlige.

 8. Anne
  29. september 2015 at 21:12

  Jeg er ingen flygende ape som flere andre i familien er. Dermed blir jeg «straffet» fordi jeg er en trussel for denne sosiopaten.

 9. sweeney
  30. september 2015 at 09:40

  Hei Anne!

  Det er så enkelt dessverre. Har du gjennomskuet dem og ikke flyr i flokk med deres fanklubb og undersåtter, er du en trussel. Du kan tross alt avsløre deres spill.

 10. Bente
  1. oktober 2015 at 07:31

  Så mange ting falt på plass nå. Tusen takk! Har aldri hørt om flygendes aper før enda jeg har mange rundt meg. Dette er veldig ensomt og vondt å erfare. Og veldig forvirrende.

  • sweeney
   2. oktober 2015 at 17:22

   Hei Bente!

   Det er skikkelig trist å høre at du står midt opp i dette og opplever den forferdelige kulden og ensomheten som ofte følger av å bli utsatt for dette. Jeg håper du kan finne deg noen fortrolige du forteller dette til, en venn, kollega, presten. Eller en terapeut, for der vil du både bli trodd og få støtte og det er viktig for å hente styrke og komme seg ut av dette grusomme nettet til disse menneskene.

   Jeg tror alle som opplever dette får kjenne på en helt spesiell form for forvirring og ensomhet og frustrasjon. Når du vet du er gjort til syndebukken av syndebukken og deres flygende aper og folk fryser deg ut som pesten, er det tøft å være menneske. Ikke gi opp. Vi er mange som gir moralsk støtte og kunnskap og vil deg vel!

 11. Cathrine N
  14. oktober 2015 at 19:56

  Her er det mange som er skyldige og ikke bare narsissisten. Spør du meg er det nesten verre med de flyvende apene fordi de fleste av dem er friske.

  I min egen opplevelse på en jobb, vendte de som jobbet tettest på meg ryggen enda vi hadde et godt forhold. En kvinne klarte å spre eder og galle og løgner om meg til ingen ville snakke med meg mer. Redningen ble en utenforstående som ble hyret inn for å finne ut hvorfor teamet slet. De fant mesterhjernen bak dette, men det var jeg som måtte gå. Fikk med meg en bra sluttpakke. mens firma satt igjen med den gale personen. I ettertid har jeg fått høre at flere gikk eller ble skviset ut før min tid også. Jeg er glad jeg kom meg vekk fra det ekle miljøet den damen skapte, men sint på måten det hele skjedde på.

  Ser frem til flere blogger om dette.

  • sweeney
   16. oktober 2015 at 16:11

   Hei Cathrine!

   Jeg er helt enig med deg. Det er minst like ille om ikke verre med de «flygende apene», for de jeg anslår også at de fleste av dem er friske og gjør seg medansvarlige i overgrep og terror av ofrene.

   Du er dessverre ikke alene om å oppleve at arbeidsplassen blir forpestet av disse superegoistene. De har jo ren og skjær glede av å spille folk opp mot hverandre. Jeg er straks ferdig med en blogg om narsissister på jobb, en oversettelse. Det viser en del om hvorfor de tilsynelatende slipper unna og hvordan de fanger medhjelperne sine.

   Tro meg – flere og flere gjennomskuer spillene til disse falske menneskene og den som sitter med svarteper til slutt er narsissisten. De går harde tider i møte for flere og flere skjønner, står sammen og outer dem. Jeg blir en av dem som utgir bok om min egen erfaring med disse menneskene, ikke minst fra min egen oppvekst med en narsissistisk mor.

 12. sweeney
  16. oktober 2015 at 17:13

  Her er boken til den modige veronica som har skrevet om sin psykopatiske eks.

  http://psykopaten.info/veronica-gjorde-det-mange-drommer-om-hun-skrev-boken/

 13. Anne-Berit
  20. oktober 2015 at 20:10

  Helt enig i at disse grusomme menneskene aldri kom langt uten alle deres villige medhjelpere. De aller verste er slekt og familie som vet at den de beskytter ikke er riktig vel bevart, men de vil ikke innrømme det. 3 barn har bukket under pga en far som alle i familien vet ikke er rett i hodet. De er minst like skyldige for de vet sannheten.

 14. sweeney
  22. oktober 2015 at 11:46

  Hei Anne Berit!

  Jeg er enig med deg. De som har levd i familie med mennesker som dette og vet det er noe galt og likevel dekker over dem, er like skyldige. Å dekke over overgripere og overgrep og mishandling er alvorlig. Vi er mange nå som jobber med å få dette ut i lyset og bidra til at folk skal se klarere og skjønne tidligere og vite hvor de kan gå for å å hjelp og støtte. Det er ekstra trist med barn som blir rammet for det preger resten av livet deres. Det er veldig leit å høre om din erfaring med dette. Vær glad du skjønner det og kan være et lys i tunnellen.

 15. Emma Wik
  30. oktober 2015 at 15:30

  Nyttige idioter alle sammen. De burde skamme seg som degger oppunder disse syke personene.

  • Sweeney
   30. november 2015 at 11:54

   Hei Emma!

   De som er klar over at de støtter en narsissist eller psykopat har mye å stå tilrette for ja.

 16. T. Mellomberget
  28. november 2015 at 08:11

  Jeg får frysninger av dette her, for det er slik jeg har hatt det hele livet. Bare noen veldig close venner av meg har skjønt hva som foregår i familien og jeg hadde kvelda helt uten deres støtte. Egentlig gjør det godt å vite jeg ikke er helt psyko selv og allikevel er det skikkelig sårt å ha det slik rundt seg. Håper mange, mange leser dette og skjønner hva de driver med!

  • Sweeney
   30. november 2015 at 00:21

   Hei T. Mellomberget!

   Ja, det er vondt å oppdage sannheten og hvem du kan stole på og ikke. Det kan være en utrolig sår erfaring, spesielt når du ser hvordan nære familiemedlemmer ter seg og gjerne dolker deg i ryggen for å redde sitt eget skinn eller få en eller annen belønning de horer seg for. Men vet du? Når disse apene faktisk får greie på sannheten og likevel kniper igjen øynene og skjermer narsissister og psykopater videre, vil jeg si pris deg lykkelig. Trenger du så grunne, feige, illojale og umoralske mennesker i livet? Det fins mange, mange gode ekte mennesker å heller dele sin tid med og som vil verdsette deg skikkelig! 🙂

 17. Truls-Are
  17. januar 2016 at 20:20

  I flere år har jeg grunna på hvorfor flere rundt meg tror på en «kompis» av meg som opplagt er ganske nars. Moren hans er helt lik og dette er arvelig har jeg skjønt? Samme hvem dame han har vært bort i er det alle gærne i følge ham og slemme og bare skal suge han tom for penger osv osv. Jeg kjenner flere av damene fra vi var små og vet de ikke er slik og de er fortvila over at han juger så jævlig om dem i ettertid.

  En etter en har jeg prata med kompisene mine og bevist at «kompisen» er en løgner og lurer oss alle sammen. De hadde også egentlig innsett at han ikke var helt i vater, men han kan være super også. Veldig gla i å spandere på oss når han har driti seg ut men det varer aldri mer enn et par uker så er det samme greiene igjen. Jeg skjønner nå at han kjøpte oss. Kjipt å innrømme. Nå surrer han rundt mest alene for ingen stoler på han og ingen burde stole på han, han stjeler fra sin egen bestemor uten å blunke.

  • Sweeney
   23. januar 2016 at 14:06

   Hei Truls-Are!

   Takk for innspill. Det er alltid ukoselig å oppdage at man har hatt med en slik person å gjøre selv om ikke alle er narsissister. Om hans mor er likedann kan han ha blitt opplært til den type adferd. Det fins dårlige foreldre i mange fasonger som kan gi oss dårlig programmering inn i voksenlivet. Narsissisme er som regel overlevert og utvikles av dårlig oppvekst mens mange mener psykopati er medfødt. Ikke godt å vite. Men dere tok kompisen i hans løgner og bedrag og nå ligger han som han reder. Narsissister tror de kan kjøpe seg fri fra det meste og undra seg ansvar for alt ved å kaste om seg med penger og materielle goder. Er han ung nok og skjønner han trenger hjelp er det kanskje håp, ellers tipper jeg han flytter videre for å fortsette som før.

   Nå har du lært en viktig lekse om hvordan håndtere slike mennesker og jeg håper du vil overlevere det til andre på din vei. 🙂

 18. Trine
  1. februar 2017 at 23:11

  Tusen takk for du har hjulpet meg med å endelig plassere familien min. Nå skjønner jeg endelig hvorfor mine brødre har støttet min min mor som har hatet meg dypt og inderlig hele livet mitt. Hvordan de har støttet henne mot betaling, rakket ned på meg osv. Lang historie kort, men TUSEN TAKK! Jeg har lett etter denne forklaringen i 40 år !

 19. Trine
  2. februar 2017 at 07:48

  Må bare fortelle litt mer:
  Min mor har alltid hatet meg. Jeg har skjønt i voksen alder at det har hele tiden dreid seg om sjalusi. Jeg er eneste jente i en flokk på 4. Det første jeg husker av min mor var at hun sa at hun ønsket seg 4 gutter, så fikk hun desverre meg. Det har livet mitt vært preget av. Jeg ble misbrukt av min eldste bror, med min mors tillatelse fra jeg var ca 6 til jeg var ca 15. Min far var mye borte, så han så ikke hva som foregikk. Siste gang jeg ble banket opp av min mor var jeg 15 år, hun banket meg opp og kastet meg ut. Hun har prøvd å drepe meg,og MYE andre ondskapsfulle ting opp igjennom livet. Jeg kom meg ut av dette når jeg var ca 35 år, og det har hun ALDRI akseptert, selvfølgelig. Mine brødre har hjulpet henne hele tiden med å rakke ned på meg, og spre løgner, falske anmeldelser osv. Selv etter at hun døde så har hun klart å «ta meg». Jeg har aldri blitt trodd, for det skjedde ikke slike ting i fine familier! Isteden så har hun innbilt mange mennesker at det er jeg som er alvorlig psykisk syk! Min far gikk bokstavelig talt igjennom et helvete fordi han hadde kontakt med meg. Hun har flere ganger sagt at hennes familie består kun av henne og hennes tre sønner. Det er selvfølgelig mye penger med i dette her, og det har irritert henne grenseløst at jeg ikke har latt meg kjøpe. Det har vært mye splitt og hersk mellom mine brødre også, hun har satt de opp mot hverandre også. Men de har fått penger, så de har holdt seg med henne. Det var godt for meg å få satt ord på dette, og lese denne artikkelen, for når jeg begynte å lese, så var det som å lese om min barndom. Jeg er veldig sliten, men samtidig veldig stolt av at jeg har klart meg så bra som jeg har. Nå er jeg over 50 år, og skal endelig få fred i livet mitt, og det innebærer og aldri ha noe kontakt med familien min igjen.
  Jeg savner et sted der mennesker kan møtes som har tilsvarende historie. Før så var det noe som het «DET GULE HUSET», men det eksisterer ikke mer, vet du om noe slikt sted?
  Dette er kortversjonen av mitt liv….

  • Sweeney
   3. februar 2017 at 09:21

   Hei Trine!

   Du har uten tvil vært familiens syndebukk og det er en fryktelig rolle å måtte spille i oppveksten. Hatet din mor hadde til deg, bunner ut i misunnelse og sjalusi, som er deres grunnfølelser mot alle i hele verden. Hun fikk en konkurrent i deg som kvinne. Det tåles ofte ikke. Spesielt om du er penere enn hun var – for fasade betyr jo alt.

   Du forteller om en mor som skulle vært fratatt sine barn, helt seriøst. Narsissister og deres like har ingenting med å oppdra barn, egne eller andres. De er alle mishandlere og skader sine barn i en eller annen grad. Så jeg må si du skal være utrolig stolt av deg selv, virkelig stolt av hva du har mestret opp i den skittstormen eller orkanen du har hatt rundt deg!

   Dine brødre er svake mennesker som har latt seg kjøpe som billige horer. Ingen integritet- ingen anstendighet og absolutt ingen mandighet. Tenk at de som voksne i dag enda viser hvor begredelige de er? Vær glad du slipper unna å ha dette i livet mer. Og gratulere deg selv for den bragden det er å overleve noe sånt, Du skal vite du er ENORMT sterk, for det er bare de sterkeste som overlever dette uten å bli som demoner selv.

   Jeg har mange blogger om dette tema, jeg har gitt ut 1 bok og skriver på bok 2 om tema og har en rekke video på youtube, der jeg snakker om dette. Det er også flust av kunnskap og informasjon om hva du har vært opp i på nett. For å heles er det viktig å forstå hva man har vært opp i og innse at du aldri ALDRI hadde skyld i tingenes tilstand verken som barn eller voksen.

   Vi er mange som har valgt å skrelle vekk disse mørke menneskene fra våre liv for alltid. Det er ikke lett og det skaper sorg, men jeg kan si med hånden på hjertet at jeg har aldri følt meg så fri som nå – jeg er litt eldre enn deg – men etter at jeg kvittet meg med ALLE som er som dette og har tilknytning til dem, føler jeg FRIHET. Disse ufyselige menneskene gjør alt de kan for å sabotere, bremse, begrense og søple til våre liv. Og er de riktig «heldige» drepe oss. De skal IKKE seire!

   Vi er mange nå som skulle ønske vi hadde felles grupper og treffsteder for å lufte våre tanker. Jeg er sikker på at de vil dukke opp fordi dette alvorlige problemer er i ferd med å bli veldig synlig. Ofrene og de utsatte synger ut nå. Vi gidder ikke frykte dette mer uansett hvor gale og farlige disse individene oppfører seg.

   Søk på nett og du vil finne støttegrupper også. Som regel på engelsk, men de er ofte gode å være del av. Lytt til tidligere utsatte -det er mange kloke innsiktsrike folk der ute som du vil føle lettelse over å høre og det vil også vekke mye smerte. Men det kommer du gjennom for du er av de sterke som kan vise andre vei om du ønsker! 🙂 <3

   Ta godt vare på deg selv!

 20. Jelena
  30. september 2017 at 02:01

  Hei Trine.
  Jeg kjenner meg så veldig igjen i det du skriver. Eldst av fem søsken. To brødre som er gullunger og tre søstre med meg.
  Det å bli syndebukk, slik vi begge er og har vært er ille vondt. Vi står maktesløse alene, ingen vil høre på oss, og ingen vil tro oss. Jeg har tatt opp problemer med eldste bror før jeg innså at han også er en stor del av problemet. Skjønner jo godt nå hvorfor han ikke ville høre på meg. Til tider har dette vært et mareritt med løgner , bedrag, svik og oppdiktede og fabrikKerte historier om meg som person. Jeg skjønner så mye bedre nå. Heldigvis er vi to søstre som står sammen nå. Jeg har gått i null kontakt med utyskene, og er gråstein. Det er trist hva slike mennesker klarer å forårsake. Men det er visst av sine egne man skal ha det. Hadde aldri tross at mennesker kunne bli så vonde, og til og med dem som står oss nærmest. Håper vi er sterk for oss selv, og gir f.. i disse krapylene.

  • Jelena
   30. september 2017 at 02:11

   Ble noen skrivefeil i farta. Trodd, skal det være. Håper du forstår.

  • Trine
   5. oktober 2017 at 11:32

   Hei Jelena,
   Vi har klart oss bra allerede vi!! Bare det å bryte med dem er veldig godt!! Jeg holder fortsatt på med arveoppgjør, så advokatene snakker sammen, men det er klart, jeg har ingen familie lenger ,og det er godt! Synes egentlig at det er utrolig at jeg er i slekt med den møkka der!! Men sammen er vi sterke!! Så ta vare på deg, hent trøst i at du ikke er alene, og du er heldig som har en søster du har et godt forhold til <3 Vi kan aldri komme oss unna de fabrikerte historiene, men de som kjenner oss godt, vet at det er fabrikert, og ikke har noe rot i virkeligheten. Så vi får bare heve oss over det! Ha en fin dag <3

  • sweeney
   17. oktober 2017 at 13:55

   Hei Jelena og Trine!

   Dere har begge gjort en formidabel jobb som koster de fleste som bryter ut av slike familiedynamikk, dyrt. Man taper grunnleggende nettverk, nøkkelpersoner i familie og venner som følge. Det tar tid å ta innover seg hva man har vokst opp med og hvor inngrodd det i familier og slekter. Det er når man oppdager sannheten og kravler ut av bakvendtlandet disse individene hjernevasker oss med, at vi ser hva ulike mennesker rundt oss er laget av.

   Jeg kan trøste dere begge med at det er ekte FRIHET i sikte når man har tatt de første store stegene ut av dette. Å leve med og rundt slike mennesker er som å kjøre med bremsene på eller forsøke å løpe i vann. De sliter deg ut lenge før du er fremme. de saboterer ditt liv fra dag 1 for ha makt og kontroll over deg.

   Begynn å bygg nye nettverk med gode mennesker som TROR dere. Stadig flere våkner nå og innser hva de har opplevd. Det kan føles ensomt, men det går rette veien. For hver som går unna disse individene, gjennomskuer dem og kan eksponere dem, desto vanskeligere blir det for dem å fortsette sin infame mishandling i det skjulte.

   Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *