Er du en flygende ape? – psykopaters medhjelpere og medskyldige

De aller fleste som har opplevd en psykopat/narsissist, har også erfart deres «flygende aper» som går foran og baner vei for dem, glatter over for dem, unnskylder dem, lyver for dem, skryter av dem, prater ned andre som er en trussel for dem og faktisk bidrar til å påføre den utsatte enda mer skade ved å bistå dem.  Uten «flygende aper» ville nok de fleste psykopater/narsissister i verden, snart miste sin makt og kraft og evne til å skade andre i den grad de faktisk gjør gjennom sine liv. Med andre ord er, «flygende aper» en nødvendighet for at psykopatens spill og mishandling skal kunne fortsette.

 

 

 

 

 

 

 

 

av Anita Sweeney

Nå skal de «flygende apene» og deres funksjoner synliggjøres slik at du lettere kan se mekanismene som slår inn når den utsatte blir gjort til overgriper og overgriper  blir gjort til den utsatte, med god hjelp av omgivelsene, gjerne familie, venner, kolleger eller naboer. Videre skal de «flygende aper » som er bevisst det faktum at de dekker over en syk persons handlinger, vite at de er medskyldige i mishandling og overgrep.  Tøffe ord? Les videre.

Hva er en «flygende ape»?

Opprinnelig stammer begrepet fra filmen «The Wizard of Oz», der en ond heks bruker flygende aper til å gjøre sine ærend.  «I «Urban Dictionary» definerer de dem slik: » I populærpsykologi  er en «flygende ape» noen som går narsissistens ærend for å påføre narsissistens offer ytterligere lidelse.

Det  kan være gjennom å spionere på offeret, spre sladder, true, gjøre narsissisten til offeret og offeret til overgriperen.

Til tross for dette, nøler ikke narsissisten med å gjøre «flygende aper» til syndebukker når og hvis det er nødvendig.

Narsissisten  kan for eksempel bruke søsken som «flygende aper» til å huke inn voksne søsken tilbake til overgriperens garn.»

Begrepet «flygende ape» er nå sekkebegrepet for alle psykopaten/narsissisten bruker/misbruker for å ramme ett eller flere offer.

Hvem blir «flygende aper»?

I utgangspunktet kan absolutt hvem som helst verves som «flygende ape» for narsissisten. Søsken, foreldre, slektninger, barn, venner, ekser, kjærester, arbeidskolleger og tilfeldige ukjente, som narsissisten ønsker å bruke til å tjene sin sak. Noen vil gjennomskue narsissisten og ikke bite på eller gå raskt unna mens andre sluker alt rått og er salig uvitende. Noen vil skjønne at noe ikke stemmer, men gi blaffen eller frykte narsissistens hevn og terror om de vender han/henne ryggen og ikke går med på deres infame spill.

Det er likevel noen som egner seg bedre til oppgaven som «flygende ape» enn andre. Mennesker som ikke stiller spørsmål ved andres påstander eller undersøker den utsattes historie, er egnet som «flygende aper». Ingenting kan være mer bekvemt for en psykopat/narsissist enn at folk sluker deres løgner og svertekampanjer om andre uten å høre den utsattes historie, stille kritiske spørsmål eller be om dokumentasjon, vitner og bevis.

Autoritetstro individer som alltid skal være korrekte og er livredde for å tape ansikt – i likhet med narsissisten –  får jobben lett. Deres fasade er viktigere enn å erkjenne at noen i familien, slekten, vennekretsen eller en kollega er en psykopat som skader noen de kjenner eller har kjær eller en total ukjent.

Folk som liker å slarve og spre rykter er også foretrukne kandidater. De tror gjerne de har helt rett angående den utsatte, selv om de aldri har møtt vedkommende og at de er så smarte at de aldri selv vil bli lurt av en narsissist/psykopat. Mennesker som liker å ha rett, som rasjonaliserer og rettferdiggjør og tror de er veldig intelligente, har gjerne problem med å erkjenne at de har tatt feil. Ofte har de lav selvfølelse og liker å føle seg bedre enn andre som ligger nede. Psykopaten/narsissisten vet allerede dette om slike mennesker og gjør dem til sine perfekte marionetter.  De blir brukt til å mishandle den utsatte på vegne av psykopaten/narsissisten og det kalles, «abuse by proxy».

Noe annet psykopaten/narsissisten vet er om slike «flygende aper» oppdager at de er blitt lurt, har de investert så mye i psykopatens løgnhistorie at de ikke vil tape ansikt ved å innrømme at de tok feil. Egoet takler ikke nederlaget og de fortsetter å dekke psykopaten, fremfor å gjøre det rette – å eksponere han/henne og beskytte offeret – som gjerne er et barn.

Psykopater/narsissister har en helt spesiell intuisjon som skanner hvert menneske de møter for å finne deres svakheter og sårbarhet. Det er disse punktene de trykker på for å få deg dit de vil i deres spill. Empatiske mennesker er også ofte «flygende aper» rett og slett fordi de ikke tror andre lyver og bedrar i utgangspunktet. De kan ikke forstå hvorfor noen skulle ha behov for uærlighet, selv om alle oppegående mennesker samtidig vet at mennesker som ikke har gode intensjoner, er verken ærlige, redelige eller har samvittighet, fins.

En siste viktig type mennesker som lett blir «flygende aper» er selv psykopater/narsissister i konkurranse med en annen psykopat/narsissist og mennesker som får fordeler av å gå i kompaniskap med psykopaten. De kan få goder som; penger, gaver, status, tilgang på varer og tjenester de ellers ikke ville hatt. Sagt veldig enkelt er de prostituerte for psykopaten/narsissisten og selger seg villig og frivillig til en pris. Noen er svært billige.  Haken ved dette er at de er like uredelige som psykopaten og «tjener» sine fordeler ved å bidra til at den/de utsatte blir holdt nede, trakassert,  svertet, forfulgt og karakterdrept videre med sin medvirkning

Det mange «flygende aper» ikke innser før det er for sent, er at de faktisk har blitt lurt og at psykopaten/narsissisten når som helst kan snu og angripe dem også. De vet ikke psykopatens agenda helt og fullt og kan aldri noensinne være trygge på en psykopats lojalitet for den eksisterer ikke.

«Flygende aper» innser gjerne ikke at de har bidratt til å knuse den utsatte på vegne av psykopaten heller før det er for sent. Skulle noe skje med den utsatte er det ikke deres problem? Og det er tydeligvis lettere å forsvare ens egen medvirkning som «flygende ape» når du slett ikke har møtt, snakket med eller fått verifisert psykopatens løgner om den utsatte. Normale mennesker ville tenke at det gjør «flygende aper» til idioter og det er akkurat det de er. Nyttige idioter for ondskapsfulle og skadelige mennesker som kun og alltid bare meler sin egen kake.  «Flygende aper» som oppdager sin stygge medvirkning til psykopatens/narsissistens overgrep burde føle seg dumme og brukt.

Så hvordan kan «flygende aper» redde ansikt og samtidig slippe unna medansvar som en narsissists håndlanger? Ved å passe sine egne saker og få seg en ny hobby. Ved å innse at ingen er ufeilbarlige og at det er ære i å erkjenne at man tok feil og bistå de som er utsatt for denne type motbydelig overgrep, fremfor å redde ansikt.

Flygende apers ultimate svik og deres feighet

Anne -Marie Wieman skriver:

«Det er mange navn der ute på de som hjelper overgripere til å gjøre det de gjør. Overgripere opererer ikke i et vakuum. De har et team av medskyldige som hjelper dem med deres skitne arbeid. Disse medskyldige er familiemedlemmer og folk som hjelper overgriperen til deres overgrep. I mange tilfeller er de ikke bare overgriperens  familiemedlemmer, men ofte ofrenes egne familiemedlemmer også. Disse menneskene kan late som de gjør dette uvitende  eller under dekke av «hjelp», men vi vet bedre. La oss ikke la dem slippe unna så lett, for det et valg de tar. De velger å gjøre dette uansett grunn de velger å fortelle seg selv. På spørsmål om hvorfor, vil jeg aldri skjønne, og jeg er usikker på hva de forteller seg selv for å klare å sove om natten. Jeg foretrekker å kalle en spade for en spade, og jeg referer til disse familiemedlemmene som akkurat det de er, «feiginger».»

Hun mener og at din egen families svik, gir offeret den ultimate skade.

Og slik ser jeg det også. Med unntak av barn som ikke vet bedre og er hjernevasket og indoktrinerte, vet de aller fleste voksne at det er noe som ikke stemmer når de er i kompaniskap med en psykopat. Likevel bidrar de og er medansvarlige til at de utsatte fortsetter å bli mishandlet og i verste fall fullstendig utstøtt og knust. Når en psykopat ikke får kontroll over et utvalgt offer, er deres ultimate ønske å knuse dem.

Vil du bidra til andres undergang?

En spesialist på narsissisme, Dr. Linda Martinez-Lewi snakker om hva som skjer med et menneske, spesielt barn av psykopater/narsissister som ikke blir trodd;

«Det er et gjennomgangstema som går igjen i svarene jeg får fra barn av en narsissistisk forelder (e). Barnet er utsatt for uutholdelig nivåer av pågående overgrep, sviende kritikk, drepende ydmykelser foran andre familiemedlemmer og alene, rutinemessige hemmelig fysisk vold, og andre fryktelige handlinger av brutalitet inkludert psykologiske og det å faktisk bli forlatt.

Når barnet lar familiemedlemmer få vite hva som skjer med ham, blir ikke denne personen trodd. Når den utsatte for en narsissist forteller sannheten om hans fryktelige patologiske forelder, blir han ikke behandlet med vennlighet og forståelse. Familien er sjokkert; offeret blir behandlet med forakt og ofte fortalt at han/hun er den syke, eller at alt sammen er løgner for å få oppmerksomhet. Den narsissistiske mor eller far slipper helt fri. En mesterlig dekkoperasjon tar til og fortsetter å pågå. De barn som er ofre blir familiens forhatte trussel. Ofte blir det hvisket at offeret hører hjemme i en psykiatrisk institusjon eller har behov for intensiv psykoterapi.

I noen tilfeller har narsissistisk overgrep vært så alvorlige at offeret må arbeide med en utmerket psykoterapeut for å håndtere det smertefulle kjølvannet av å overleve en narsissistisk forelder. Barnet av en narsissist er dobbelt misbrukt. Først gjennom hele barndommen og en ny runde når han eller hun forteller sannheten om den narsissistiske forelder(e). Tross alt må hele familien holde hemmeligheten intakt spesielt hvis narsissisten er svært vellykket, har en høy profil, er raus med penger/goder til visse familiemedlemmer eller feigt setter ett av sine barn opp mot den/de andre.» (Gullunge vs syndebukk)

Det er også innlysende at enkelte familiemedlemmer er livredde for å tape ansikt selv og selv bli utsatt og dømt utenfra, også av psykopaten, om de erkjenner at de har en psykopat/narsissist blant seg.  Å oppretthold en perfekt fasade  – vår familie gjøre aldri noe galt og er kun empatiske, snille og inkluderende – er viktigere enn å gjøre det rette – å støtte den som er utsatt og sørge for at psykopaten/narsissisten blir stoppet og ansvarliggjort.  For en ubegripelig og stakkarslig feighet.

Et alvorlig samfunnsproblem

Psykopater/narsissister råder i høye stillinger og maktposisjoner i samfunn over hele verden. De er grådige, krigshissere, empatiløse terrorister, maktsyke og intrigemakere som higer etter å vinne for en hver pris og bekrefte sitt grandiose selvbilde. De mener selv å stå over alle andre i verden og verden er for full av idioter til å skjønne deres opphøyde verdi. Idiotene må straffes og det skjer gjennom deres verving av deg og meg som «flygende aper». Hvordan klarer de å opprettholde sine terrorregimer? Med hjelp av deres nettverk av nettopp «flygende aper».

Psykopater klarer med deres medhjelpere å bedra og manipulere rettsvesenet, politi, barnevern, arbeidsplasser, politiske partier og andre offentlige instanser som i utgangspunktet skal skjerme de som er utsatt for vold, overgrep, bedrag, svindel med mer.

Er du villig til å være medskyldig i andres overgrep og undergang? I barns oppvekst uten ekte kjærlighet eller omsorg og dyptgripende overgrep og mishandling? Vil du ha medansvar for at psykopater og narsissisters skadeverk sprer som som et virus i alle ledd av vårt samfunn?

FRILANSER KANALEN: Her finner du alle videoene/podcast i Youtube
https://www.youtube.com/frilanserkanalen/videos

 

Kilder:

The faces of narcissism
No One Believes You
Follow your song
De manliga psykopaterna bakom det kalla kriget
Urban dictionary

 

Relaterte saker:

Moralske prostituerte – et oppgjør med psykopatenes medløpere

Alt er mitt – når søsken er narsissister

12 tegn på en narsissistisk familie

Reis deg fra narsissistens askehaug

Det sorte null – brev til en «mor»

Den engleaktige nabokjerringa – ulv i fåreklær – covert narsissisme

 

ANNONSE

«Sannheten seirer»
Derfor er narsissister jævlige
Alt du bør vite om narsissister

«Null kontakt & motmakt»
Avslør narsissister & deres flygende aper

 

37 comments for “Er du en flygende ape? – psykopaters medhjelpere og medskyldige

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *