Jeg VAR syndebukken – og står GODT

Narsissistiske familier er i uorden, dysfunksjonell og fungerer som en sekt i mange tilfeller. Narsissistiske foreldre tildeler barn ulike roller de skal leve opp til og alle rollene skal gagne narsissisten. Men stiller du spørsmål ved «sektleder» eller sektens (stadig skiftende) regler, risikerer du å bli uglesett, straffet eller mobbet på plass. Du kan også bli ekskludert om du er en for stor trussel mot familiesystemet.

Vi snakker også om familie-mobbing som Dr. Ramani bekrefter er et begrep vi skal ta på fullt alvor. Mobbing innad i familien er ikke uvanlig i narsissistiske hjem og det kan føre til at noen mobber eller blir mobbet utenfor familien også. Syndebukker er spesielt utsatt, og er i tillegg familiens container der alt som ikke fungerer i familiesystemet, kastes eller projiseres over på dem. Det er en brutal rolle som påvirker barns mentale og fysiske helse og ER psykisk mishandling, husk det. Syndebukker kan utvikle angst, depresjon, PTSD, kropps dysmorfi, spiseforstyrrelser, usunne mestringsstrategier som misbruk av rus og alkohol med mer.

Hvordan preger syndebukkrollen dine relasjoner til andre? Hvorfor gjør slike familier dette? I dag skal jeg svare på disse spørsmålene med flere og i tillegg bruke meg selv som eksempel, som tidligere syndebukk i min egen familie med en narsopatisk mor.

Er det mulig å kaste fra seg syndebukkrollen som voksen? Ja, i forhold til ditt eget liv uavhengig av en narsissistisk familie er det fullt mulig. En narsissistisk familie derimot vil aldri gi slipp på deg som syndebukk og roten til alt ondt i familien, du har skylda til evig tid om du så går null kontakt resten av livet. DU er den gale, vanskelige, syke, umulige, narsissisten, psykopaten og mer til. La dem holde på, for du kan leve utmerket uten deres definisjon av hvem og hva du er samt mishandling av deg, og stå utmerket godt uten dem.

Spørsmål jeg stilte var hvorfor slite seg ut med narsissistiske og psykopatiske individer i livet som ser på deg som et objekt de er berettig å behandle som de ønsker, når det fins så mange ekte mennesker med empati, samvittighet og kjærlighetsevne i verden?

I YOUTUBE – samme episode: https://youtu.be/We00Ouvf8yY

1 comment for “Jeg VAR syndebukken – og står GODT

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *