Stikkord: en tilrettelegger kan ha bare positive erfaringer med en narsopat.