CKDu – Dødelig nyresykdom lenket til Roundup

Ifølge en ny studie publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health kan det være en kobling mellom Monsantos ugressmiddel Roundup (glyfosat) og epidemier av en dødelig kronisk nyresykdom – CKDu. Tusenvis dør av denne mystiske sykdommen årlig verden rundt.

Av Anita Sweeney

Hva er CKDu?  Det er en kronisk nyresykdom med ukjent årsak  og en form for progressiv, redusert  nyrefunksjon. Mens CKD er assosiert med diabetes, fedme og høyt blodtrykk, har pasienter som utvikler CKDu generelt ikke disse tilstandene. CKDu er assosiert med tungt arbeid i varme temperaturer, særlig blant industrielle landbruksarbeidere som de som arbeider i sukkerrør produksjon. I tillegg påvirker CKDu ofte unge menn, mange under 30 år, mens CKD er vanligvis diagnostisert hos eldre pasienter. Hvor skadene oppstår i nyrene er også forskjellig mellom CKD og CKDu.

De  siste 5 årene har problemet med CKDu vært så omfattende at Center for Public Integrity fant at CKDu har drept flere mennesker i El Salvador og Nicaragua enn diabetes, AIDS og leukemi til sammen.

Studien heter » Glyphosate, Hard Water and Nephrotoxic Metals: Are They the Culprits Behind the Epidemic of Chronic Kidney Disease of Unknown Etiology in Sri Lanka?. »

Hypotesen er at selv om glyfosat er giftig, kan det ikke ødelegge nyrevev alene, men det blir ekstremt giftig når det blir blandet med «hardt» vann eller tungmetaller som arsen og kadmium, som kan være naturlig tilstede i jordsmonnet eller komme fra eksterne kilder via gjødsel.

I berørte områder som Sri Lanka har det vært en klar sammenheng mellom de som drikker hardt vann og  CKDu. Hele 96 % med CKDu drakk hardt eller meget hardt vann i minst fem år.

Hardt vann inneholder  for eksempel kalsium , magnesium, strontium og jern , sammen med karbonat, -bikarbonat , -sulfat og klorider.

En ny sykdom

Ifølge studien ble » Chronic Kidney Disease of Unknown etiology (CKDu)» oppdaget på risplantasjer i Sri Lanka på midten av 1990-tallet. Tilstanden spredte seg raskt til andre landbruksområder, og rammer nå 15 % av den arbeidende befolkningen  i den nordlige delen av landet, eller totalt 400 000 pasienter hvorav 20.000 har dødd.

Politiske endringer i Sri Lanka på slutten av 70-tallet førte til en introduksjon av agro-kjemikalier spesielt innen risdyrking. Forskere mener at 12-15 års eksponering av lave konsentrasjoner nyreskadende forbindelser samt opphopning i kroppen, har ført til oppdagelsen av CKDu på midten av 90-tallet.

Studien antyder også at glyfosat kan være knyttet til lignende epidemier av nyresykdom av ukjent opprinnelse i El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, og India.På grunn av det faktum at geografiske og sosio-økonomiske faktorer spiller en så sentral rolle i å bestemme risiko, har det vært antatt at miljø-og yrkes faktorer er de viktigste utløsende årsaker og derfor at CKDu er en form for giftig nefropati  det vil si kjemisk – indusert skade. Forfatterne påpeker at selv Verdens helseorganisasjon gjennomførte studier for å fastslå opprinnelsen til CKDu, og at den generelle konsensus er at sykdommen har flere årsaker som :

– Eksponering av arsen

– Eksponering av kadmium

– Eksponering av plantevernmidler

– Forbruk av hardt vann

– For lite væskeinntak

– Eksponering av for høye temperaturer (og resulterende dehydrering )

Roundup( Glyfosat ) sannsynlig årsak

Forskerne fastslår at : «Uansett hva hypotesen er bør det være i stand til å svare på spørsmålene om hvorfor CKDu er begrenset til visse geografiske områder i Sri Lanka , og hvorfor det var ingen CKDu i Sri Lanka før 1990-tallet.»

Til slutt diskuterer forfatterne bevis for at glyfosat kan være årsaken til lignende epidemier av kronisk nyresykdom av ukjent årsak i mellomamerikanske land som El Salvador, Nicaragua, Costa Rica og India .

Se videoene Mystery in the Fields» og «Cycle of Death» for fem minutters dokumentarer som gir ytterligere bakgrunnsinformasjon om områder som er rammet rundt om i verden .

 

Kilder:

International Journal of Environmental Research and Public Health

Green Med Info

La Isla Foundation

GM WATCH

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *