Sosial angst kan skyldes empati

Har du noen gang følt deg engstelig rundt andre mennesker? Kanskje blitt sterkt urolig, svettet og pustet ujevnt? Så engstelig at du blir nærmest paralysert av tanken på å være rundt andre?  Sosial angst er som regel veldig forvirrende og utfordrende for den som blir rammet. En studie fra 2011 viser at personer med sosiale fobier og angst er overfølsomme for andre menneskers sinnstilstander.  Og at mennesker med sosial angst i større grad er i stand til å plukke opp andres mentale tilstand mer nøyaktig enn andre.

Av Anita Sweeney

I følge studiens resultater, støtter det hypotesen om at mennesker med høy grad av sosial engstelse,  viser en unik sosial-kognitiv evne og er overfølsomme for andre menneskers sinnstilstander. Spesifikke tester målte nivåene empati hos bestemte personer og viste at de samme personene hadde høy grad av sosial angst-lignende adferd.Studien kaster dermed lys på en sammenheng mellom sosial angst og det å være empat / empatisk.

Å være en empat

Empater og veldig empatiske mennesker har evne til å føle energier, andres følelser og sinnstemninger i den grad at det kan bli så overveldende at det utløser sosial angst.  Opplever du sosial angst kan det være fordi du har en spesiell gave din sensitivitet bringer.

Å være en empath betyr at du bokstavelig talt føler hva andre mennesker opplever følelsesmessig. Du kan føle det på kroppen, humøret, følelsene og i tankene. Du kan også føle det bevisst og på et subtilt nivå uten å vite det, noe denne studien påpeker.

Istedet for å føle at noe er galt med deg og at du må fikses med terapi og medisiner, kan du kanskje se på din sensitivitet som en evne til å oppfatte energi og hvordan det å være rundt andre, påvirker deg. Det som fører til sosial angst hos empater er emosjonell forurensning, altså mennesker som har såkalte negative tanker og følelser  de plukker opp.

Det interessante er at studien ser på linken mellom emapti og sosial angst som evnen til å forstå andres mentale tilstand.  Empaten forstår ikke bare hvordan andre føler, men hvordan de tenker og i hvilken sinnstilstand de gjør valg.

Du er ikke gal

Empatiske og sensitive mennesker kan føle seg overveldet av all den informasjonen de mottar på denne måten fra omgivelsene. De bærer ikke bare egne utfordringer, men får inn andres og dette kan være vanskelig å integrere og fordøye og i tillegg virke forvirrende.  Det preger deres egne tanker, følelser og helse, både positivt og negativt.

Du er altså ikke gal om du er en empat med sosial angst, du er bare satt sammen litt annerledes og kan lære å leve med og bruke dine spesielle evner til din og andres fordel. Ikke minst kan vi alle lære mer om hvordan vi påvirker hverandre ubevisst og energetisk, som kan bidra til at vi skaper bedre relasjoner til hverandre.

Vær snill med deg selv

Hvordan skal du som føler på denne måten, best håndtere din sosiale angst? Det er ulike strategier som kan benyttes,  som å være mye ute i naturen, sørge for å ha trygge og gode soner i livet der du henter deg selv inn, balanserer deg selv og kan puste fritt.

Spør deg selv om du har grunn til å føle deg trist, sint, sliten eller irritert når slike følelser plutselig dukker opp når du er rundt andre. Er det dine følelser eller tar du inn andres?

Ved å bli bevisst hva slags energier som drar deg ned og gjør deg engstelig, kan du unngå situasjoner og mennesker som trigger dette.  Like viktig er det å bli bevisst hva slags energier du integrerer i deg selv og tar ansvar for. Mange empatiske mennesker har lett for å påta seg ansvar for andre de ikke burde, fordi de ønsker at andre skal ha det bra og unngå lidelse. Kanskje også fordi andres lidelse lett blir/føles som deres egen.

Mindfullness, yoga og meditasjon er eksempler på verktøy du kan ha nytte av for å skille mellom egne følelser og andres og ikke la negative energier forbli hos deg og tære på din egen mentale og fysiske helse. Ganske enkelt er det viktig at du tar godt vare på deg selv, og lærer at du ikke kan eller skal påta deg ansvrar for alt du tar inn, men lære å bruke det som en veiviser fremfor en fartsdump.

Vi trenger mer forskning på dette området, nettopp for å finne løsninger som kan hjelpe empatiske mennesker å håndtere alle disse inntrykkene og unngå lammende og hemmende angst i sosiale sammenhenger. Og lære hvordan vi kan forstå hverandre bedre, nettopp ved å erkjenne at vi påvirker hverandre på flere subtile plan enn vi kanskje er klar over.

Bilde: www.dagbladet.no

Referanser:
Social cognition in social anxiety: first evidence for increased empathic abilities

2 comments for “Sosial angst kan skyldes empati

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *