En truende helsekatastrofe globalt – antibiotikaresistens

Den britiske helseminister Dame Sally Davies, mener den økende resistensen mot antiobiotika som brer om seg, er en trussel på linje med terrorisme og klimaendringer i en liste over kritiske farer mot nasjonen, ifølge «The Independent«.

Av Anita Sweeney

 

I hennes rapport skriver hun:
«Det er nødvendig at politikere i UK prioriterer antimikrobiell resistens som en alvorlig bekymring og inkluderer det i vår nasjonale risikovurdering, og fordrer handling internasjonalt så vel som nasjonalt og lokalt.

Antimikrobiell resistens er en tikkende bombe ikke bare i UK, men i hele verden. Vi trenger å jobbe med alle for å forsikre oss om at en apokalyptisk hendelse av vidtrekkende antimikrobiell resistens, ikke blir virkelighet. Denne trusselen er like alvorlig som klimaendringer. »

Millioner kan dø
Med mindre vi globalt får kontroll på denne situasjonen, mener Dame Sally det kan forårsake millioner av pasienters død av infeksjoner, selv etter mindre alvorlige operasjoner de neste tiårene.

-Jeg visste om antimikrobiell resistens som lege, men hvor ille det var eller hvor raskt det vokste i omfang skjønte jeg ikke, sier Dame Sally til The Independent». Hun har derfor tatt opp igjen saken og presser på for handling internasjonalt.

Vi har visst om denne voksende faren her i Norge lenge også. I «Tidsskiftet for den norske legeforeningen«, skriver de:

«Flere enn 25 000 europeere dør årlig som en direkte konsekvens av infeksjoner med multiresistente mikrober (3). I Europa ses en rask spredning av multiresistente, karbapenemaseproduserende gramnegative tarmbakterier som Escherichia coli og Klebsiella pneumoniae (4). Fremskrivninger av epidemiologiske data tyder på en betydelig økning i forekomsten av alvorlige infeksjoner forårsaket av slike problembakterier (5).

«Et betydelig problem med antibiotikaresistens er knyttet til bakteriers evne til å samle gener som koder for resistens mot ulike antibiotika, og at disse genene kan overføres samlet mellom mikrobene. Det er nylig vist at blant svenske turister som besøkte India, ble sju av åtte kolonisert med multiresistente tarmbakterier (17). En urovekkende rapport fra Akershus universitetssykehus viste en svært høy forekomst (rundt 17 %) av multiresistente ESBL-produserende tarmbakterier i innsendte fecesprøver fra pasienter med diarésykdom (18). Infeksjoner med slike mikrober nødvendiggjør økt bruk av karbapenemer og øker risikoen for karbapenemresistens.»

Ikke lønnsomt for legemiddelindustrien
Antibiokabruken øker også ved avl av dyr og fisk der resistensen også vokser. Ingen nye typer antiobiotika har blitt utviklet siden 1987 og de eksisterende er i ferd med å miste virkningen. Vi har ingen nye medisiner å sette i stedet.

Dame Sally sier at det er for lite penger å tjene på dyr utvikling av nye medisiner med «korttidsbruk» som kan erstatte de snart ubrukelige antibiotika, sammenlignet med medisin mot høyt blodtrykk som kan ha livslang nytte for pasienter. Hun mener en løsning kan være å samarbeide med legemiddelindustrien om å utvikle nye antibiotika. Også å begrense bruken av antiobitoka til det absolutt nødvendige, ser hun som en løsning for å unngå videre resistensutvikling.

Kilder:

Antibiotikaresistens – et globalt folkehelseproblem

Siste skanse for effektive antibiotika?

http://www.greenmedinfo.com

http://www.independent.co.uk

http://www.npr.org

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *