Propaganda, konformitet & saueflokkmentalitet – på veien til svertekampanjer – Del 2

«Evnen til å forstå logiske feilslutninger er avgjørende for å kunne unngå å bedrive propaganda og til å være i stand til å gjenkjenne den.»

Propaganda er en metodisk del av en svertekampanje som gjerne fører til karakterdrap, ekskludering eller isolering av den eller de som er skyteskiven. I motsetning til en svertekampanje som er negativ og forståes slik av selve ordet, har ikke alltid propaganda vært ansett som negativt, me ndet anses som det i dag. I korthet kan vi si at propaganda og de som forstår seg på det og bruker det, er de som trekker i trådene på vårt kollektive tankesett. Vi vet at narsissister og psykopater forstår hvordan vi tenker, reagerer og fungerer som individer så vel som i flokk. Propaganda er et viktig ledd i deres manipulering og forføring av oss.

«Skal vi bekjempe propaganda, må vi først avsløre den.»

Hva er mekanismene som slår inn når vi lar oss lure, hvordan tenker vi kollektivt og hvorfor? Hva er det som gjør at folk biter så lett på påstander som ikke er verifiserte? Hvordan kan vi snu ryggen til sannheten for å redde ansikt selv og la uskyldige lide? Slike spørsmål er nødvendig å stille for å se hvorfor vi selv gikk i fella til en narsissist og hvorfor mennesker rundt oss gjør det samme. Konformitet spiller en stor rolle i hvordan narsopater får kontroll på oss som individer og samfunn. De spiller også bevisst på vår frykt for å bli ekskludert fra flokken vår og nettverket vårt, og de ønsker at vi skal erfare nettopp det. Står du utenfor alene, er du mer sårbar.

Likevel er det ulike teorier om hva flokken betyr for oss og hvor mye den påvirker. Det er også forskjell på en flokk og en saueflokk. Disse elementene er ingredienser i en gryende svertekampanje eller karakterdrap og vi trenger å se nøye på hvordan vi lar oss lede og bli manipulerte av propaganda, av hverandre, saueflokkmentalitet og mangel på kritisk tenkning.

Denne serien er tuftet på boken; «Ekskludert – når narsissister vil knuse deg».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *