Narsissister er passiv aggressive

Til tross for at narsissister er kjent for blant annet voldsomme raserianfall, kalt narsissistisk raseri, er de alle grunnleggende passiv aggressive. Om du sjekker typiske kjennetegn for passiv aggressivitet, vil du gjenkjenne adferden til en narsissist. Det er dermed ikke sagt at alle som er passiv aggressive er personlighetsforstyrret eller narsissister.

Passiv aggressivitet er psykisk mishandling, men er som regel vanskeligere å indentifisere fordi det foregår skjult og forkledd. Om noen skriker til deg og slår deg, vet du at du er utsatt for overgrep, men blir du utsatt for passiv aggressiv mishandling som kan virke normalt på overflaten, er det vanskeligere å forstå.

Webpsykologen.no skriver:

«Passiv aggresjon handler altså om at fiendtlige eller sinte følelser overfor andre uttrykkes indirekte, tilsløret og uten selvhevdelse. Passiv aggresjon oppstår ofte når personen utsettes for krav, eller det forventes at vedkommende handler selvstendig. Det opptrer også når personen føler seg skuffet over andre som ikke har bidratt i tråd med personens egne forventninger om å bli hjulpet. Det hender at mennesker med passivt aggressive tendenser har en stilltiende oppfattelse av at de har krav på andres hjelp og støtte, men de ber ikke selv om hjelp, og blir skuffet og innbitt når de opplever at andre svikter. Gjennom passiv aggresjon får altså sinne sitt utløp på en passiv måte. Det skaper ofte misstemning og ubehag i mellommenneskelige situasjoner, og det kan være vanskelig å forholde seg til fordi man ikke helt klarer å sette fingeren på hva som ligger bak den «dårlige» stemningen.

Forsvarsmekanismer beskytter mennesket mot indre konflikter og følelsesmessig ubehag, men av og til kan det føre til vanskeligheter og psykiske problemer. Passiv aggresjon fører ofte til relasjonelle problemer, og dersom den passivt aggressive adferden opptrer ofte, kan man snakke om et karaktertrekk eller et personlighetstrekk. Det gir seg utslag i negativitet og en stadig motstand mot å følge opp forventninger og plikter i mellommenneskelige eller yrkesmessig situasjoner. Passiv aggresjon kan også manifestere seg som lært hjelpeløshet, sommel, stahet, bitterhet og en tendens til å trenere, utsette eller unngå egne oppgaver i samarbeid med andre. Man kan også oppleve at passivt aggressive mennesker er tvetydige eller snakker kryptisk. Dette er et fenomen som skaper en følelse av utrygghet hos andre, og dermed har den funksjonen at det skjuler personens egen usikkerhet. Passiv aggressive personer har i tillegg en tendens til å gå inn i offerrollen. Istedenfor å erkjenne egne svakheter, har vedkommende en tendens til å klandre andre for sine egne feil.»

Passiv aggressiv adferd stammer altså fra en manglende evne til å uttrykke sinne på en sunn måte av frykt for straff og represalier.

Det er alltid vanskelig og ubehagelig å omgås mennesker som uttrykker passiv aggressivitet. Deres adferd kan gjøre folk «gale» og frustrerte. Personen som er passiv aggressiv vil bli opprørt og forferdet når du konfronterer dem med deres oppførsel og mene seg urettferdig behandlet, misforstått og stilt urimelige krav til.

Du vil se at passiv aggressiv adferd har mange likhetstrekk med narsissisme. Ikke alt stemmer, men det ligger i bunnen av narsissistisk oppførsel.

Kjennetegn på passiv aggressiv adferd:

  • Tvetydighet – er et typisk kjennetegn for denne type adferd. De liker gjerne å bruke ord som kanskje, vi får se, muligens for å ikke måtte tydeliggjøre hva de mener og vil.  Å observere deres handlinger blir derfor viktigere enn å tro på deres ord. Hva de gjør forteller hva de egentlig mener, men dessverre har de gjerne bidratt til stress og frustrasjon med sine tvetydigheter før de handler.
  • Ingen anger – Siden de ikke kan uttrykke sinne, sier de seg fornøyd med dine forslag og ønsker, men det er bare en fasade. På en underhånds måte vil de stikke deg med passiv aggressive ord og handlinger, fremfor å uttrykke sinnet de undertrykker hele livet.
  • Glemsomhet – Den enkleste måten å slippe unna ansvar på er å late som om de glemmer ting de skulle gjøre og har lovt. Dessuten er det en straffemetode å glemme viktige datoer som bursdagen din eller et jubileum.
  • Uskyldige –  Uansett hva de selv har gjort, er det alltid alle andres skyld. De er uskyldige og tar aldri ansvar for egne handlinger. Om de ikke kan gi deg skylden, har jobben skylden, trafikken, noe som gikk galt på butikken eller at en bekjent snakket dem bort fra noe. Passiv aggressive er feilfrie mens alle andre er feilbarlige og det skal de straffes for.
  • Frykt for intimitet – Passiv aggressive har problemer med tillit og å stole på noen. Derfor vokter de seg også for å komme noen for nære og være intime for da kunne de komme til å knytte seg til noen. De kan ha sex med deg – med de elsker ikke med deg. Føler de at de er i ferd med å bli knyttet til deg, kan de trekke seg unna og holde tilbake sex som straff.
  • Frykt for avhengighet –  Passiv aggressive er ofte redde for å bli avhengig av noen og samtidig er de redde for å være alene. For å motvirke denne selvmotsigelsen vil de bevise sin uavhengighet gjennom å kontrollere deg.  Likevel binder de seg mer til deg enn de ønsker å innrømme. Denne konstante indre striden slår ut som strid i forhold og slår ut i en evig maktkamp der de skal bevise sin uavhengighet fordi de faktisk trenger din støtte.
  • Somling –  Om du vil ha den passiv aggressive til å yte noe, må du vente eller kanskje aldri få hjelp. Du skal ikke få din vilje, men de kan gi inntrykk av at de skal hjelpe deg og gi blaffen som straff. Dette er selvsagt forvirrende, da de gir inntrykk av at de vil hjelpe deg, men gjør det sjelden eller aldri.
  • Offerrollen – Passiv aggressive føler de blir urettferdig behandlet. Hvis du blir opprørt fordi de stadig kommer for sent, blir de såret og fornærmet. I deres verden er det aldri deres skyld, det må vi da skjønne. De er alltid ofre for dine urimelige krav og forventninger sammen med hvem det måtte være som krever noe av dem.
  • Utsettelse –  Tidsfrister er til for alle andre enn de som er passiv aggressive. De gjør ting i den farten de selv ønsker og nåde den som forlanger noe annet.

Ved å undergrave din selvtillit og egenverdi på en passiv aggressiv måte, som å blikke deg – se på deg med forakt, himle med øynene, si oppgitt at dette har jeg forklart deg tusen ganger før, le av det du driver med, klarer de å skrelle vekk selvtilliten din. Dette er mye mer effektivt enn at de beiner opp til deg og roper- du er en idiot. I tillegg blir det ikke lagt merke til av alle. De kan sende sine små stikkpiller uten av andre trenger å legge merke til det, men du gjør.

Fremfor å fortelle deg rett ut at du er en idiot i deres øyne, venter de til du finner ut av det selv. Til du tenker, jeg må være stokk dum siden narsissisten stadig påpeker alle feilene mine. Da har deres undergraving virkelig fått effekt og har gitt deg maksimal smerte og lidelse.

De gir inntrykk av at du er en idiot og at de slett ikke tar deg på alvor, fordi de vil skjule at de selv er idioter og ikke verdt å ta på alvor. Spissformulert. De projiserer sine egne feil og mangler og frykt over på deg. Alltid. Videre gjør de dette for å bekrefte sitt grandiose selvbilde. Ved å bygge deg sakte ned, skaper de et juv mellom deg og dem, der du er langt under dem og de står langt over deg som de guder de tross alt mener de er.  Derfor er dette som vanlig, et psykologisk grep de tar fra sin mentale verktøykasse av triks for å få deg under deres kontroll og makt.

Jeg vil påstå at de bruker denne nedlatenheten, hånlige flir, ler rett ut av deg og andre gester som skal vise deg hvor inn i hampen teit du er, for å sørge for at du gjør feil. Noe du vil, som vi alle gjør – også narsissisten. Men du skal ta skylden og ansvaret for alle feil, også deres fordi de er for svake, stakkarslige og feige til å ta ansvar for det selv.

Kilde: «Null kontakt & motmakt»
Avslør narsissister & deres medløpere
Kvadrat banner

1 comment for “Narsissister er passiv aggressive

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *