Narsissistisk mishandlings-syndrom – NAS

Narsissister har så unormal og skadelig adferd mot de som er uheldig nok til å ha et nært forhold til dem, at de opplever ofte at deres liv blir fullstendig lagt i ruiner og dette har ført til oppdagelsen av et nytt syndrom hos utsatte for narsissistisk mishandling.

Det amerikanske diagnosesystemet DSM V som jeg velger å forholde meg til, skriver inngående om narsissisme og psykopati, men absolutt ingenting om effekten disse menneskene har på de utsatte. Likevel har dyktige terapeuter oppdaget en rekke karakteristikker hos utsatte for denne type mishandling og de ønsker at «Narcissistic abuse syndrome» (NAS) skal tas med i neste utgave av DSM. Kunnskap om NAS (narsissistisk mishandlings-syndrom) kan bidra til at terapeuter lettere kan gjenkjenne utsatte for akkurat denne type mishandling. Om den utsatte selv ikke forstår at de har opplevd narsissistisk mishandling, vil terapeuten kunne oppdage det ved å kartlegge en gruppe symptomer den utsatte har.

Tenk deg at hele tilværelsen din er forvrengt og forkvaklet fordi du har blitt manipulert, gaslighted, latterliggjort, fornedret og løyet til slik at du tror du innbiller deg ting. Personen eller personer du trodde du kjente, viser en side av seg som er stikk motsatt av den de gjerne portretterer utad i verden. Det er en side bakenfor masken du og kanskje noen få andre erfarer bak lukkede dører der du blir bearbeidet over tid, brutt ned psykisk, hjernevasket i en eller annen grad og isolert fra flest mulig i nettverket ditt. Du vet mest sannsynlig ikke hvem du lenger er, for du har gått tapt i alle angrepene og psykologisk mishandling mens du behørig ble surret hardere og hardere i nettet til en eller flere svært skadelige individer.

«Selvverdet ditt har blitt erodert og ødelagt. Du ble idealisert, siden dyttet ned av pidestallen. Kanskje du ble byttet ut og forkastet mange ganger, bare for å bli hoovret og lurt tilbake til en ny syklus med mishandling, mer terroriserende enn før. Kanskje du ble ubarmhjertig forfulgt, trakassert og mobbet til å bli hos mishandleren.

Dette var ikke et normalt brudd eller forhold, det var en bevisst og skjult felle og et snikende mord på din psyke og følelse av trygghet i verden. Likevel har du kanskje ikke synlige arr som forteller historien din, alt du har er de ødelagte bitene, fragmenterte minner og innvendige krigsskader.» Shahida Arabi

Du har levd i en psykologisk krig med et irrasjonelt menneske som lever i en sterk vrangforestilling om hva og hvem de er, uten at du nødvendigvis har skjønt det. I denne video snakker jeg mer inngående om hva NAS er og 11 kjennetegn på at du kan ha utviklet dette som følge av narsissistisk mishandling.

https://youtu.be/i27EBmOaSJ8

Denne videoen er en videreføring av: «Narsissistisk mishandling kan skade hjernen»

2 comments for “Narsissistisk mishandlings-syndrom – NAS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *