Falske aktører i alternativbransjen

Har skeptikerne rett? Er det bare sjarlataner og pengegriske, kyniske mennesker i alternativbransjen? Aktører som kun er ute etter å utnytte sårbare mennesker for pengenes skyld? Selvsagt er ikke dette sant, men det er sant at det fins luringer og bedragere i alternativbransjen som i alle andre bransjer. Det er neppe noe unikt, men like fullt uakseptabelt. 

Av Anita Sweeney

I en artikkelserie tar jeg et oppgjør med bedragerne og de som innbiller seg at de har ferdigheter de ikke har i alternativbransjen, etter å ha fulgt den nøye i over 30 år. Samtidig setter jeg fokus på gråsoner innen bransjen som kanskje bør ses nærmere på.

Jeg har alltid ment at alternativbransjen trenger å ta et oppgjør med seg selv. Tydeliggjøre seg, ha en felles intensjon og noen felles rammer for etikk, forretningsskikk, kundebehandling, klageinstanser og sertifisering. Det er tross alt forretningsvirksomhet som eksisterer for kunder som skal betale for en vare eller tjeneste som ofte angår helsen. Vi som forbrukere og pasienter skal lett vite hvilken sertifisering, erfaring og bakgrunn en behandler har. Vi skal kreve det før vi legger igjen penger på bordet eller utsetter oss for mennesker som verken har kompetanse eller innsikt, men gjerne gir inntrykk av det eller innbiller seg det.

Er det ikke på sin plass at bevisste, helhetstenkende mennesker ser verdien av å gjøre navigasjonen innen et hav av terapiformer og tilbud, så ærlig, enkel og seriøs som mulig? Skal ikke kundene på best mulig måte finne frem til de seriøse og gode aktørene og lettere snu ryggen til luringene? Hva er gode retningslinjer for å finne frem til seriøse behandlere i dagens villniss av tilbud?

Selv har jeg opplevd å vandre rundt på en Alternativmesse der en healer påsto han kunne helbrede hva som helst på 15 minutter.  Er dette greit? Slett ikke.

Jeg skal ta for meg to områder innen alternativbransjen med eksempler;

 1. Behandling og tjenester
 2. Produkter

Under behandling og tjenester skal jeg blant annet se på;

 • Coaching/livsveiledere
 • Homeopati
 • Yoga/meditasjon/mindfulness
 • Healing/energibehandling
 • Klarsyn

Under tema produkter tar jeg for meg;

 • Salg av næringsmidler som kosttilskudd og supermat
 • Maskiner og utstyr som skal påvirke helse og velvære

Sertifisering og beskyttede titler

Det er blitt hundrevis av behandlingstilbud innen alternativbransjen og derfor umulig å ta for seg alle.  Derfor ønsker jeg å vektlegge behandlingsmetoder som bør kunne vise til en utdanning/opplæring eller kunnskap/erfaring som tilsier at behandler er kvalifisert til oppgaven.

 • Hvilken utdanning/opplæring/kunnskap/erfaring tilbys eller kreves?
 • Hvor langvarig er utdanningen/opplæringen?
 • Hva slags sertifisering finnes og hva er kriteriene, nasjonale/internasjonale?
 • Hvordan kvalitetssikres terapier som ikke krever en utdanning/opplæring?
 • Hvilken terapier har beskyttede titler?

Lover og regler rundt alternativ behandling av sykdom

Lov om alternativ behandling av sykdom, skal sikre både pasient og behandler et vern.

 • 1.Lovens formål «Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.»

Er denne loven tilstrekkelig som pasientvern eller er den for streng og diffus? Hvordan kan vi akseptere at et individ går et par helgekurs og mener de for eksempel kan være en livsveileder/Coach for andre eller helbrede noen med healing?

Markedsføring

Det er svært delte meninger om hva som burde være lov og ikke rundt markedsføring av alternative behandlingsformer. Her vil jeg ta et dykk i dagens rett og praksis rundt lover og regler for alternative behandling og hvor pasienter kan henvende seg om de føler seg utsatt for en inkompetent eller falsk behandler. Fra NIFAB.no:

«Her gir vi her en gjennomgang av regelverket for markedsføring av alternative behandlingstjenester.  Mer om bakgrunnen for hele paragrafen om beskyttet tittel og markedsføring kan du lese i Ot.prp. nr. 27 (2002-2003) i kapitlet 12.15 Bestemmelser om beskyttet tittel og markedsføring. Paragrafen kan også leses i sin helhet hos Lovdata (link til §8)

I tillegg til lovens §8, har markedsføring av alternative behandlingstjenester og -produkter en egen forskrift: Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Dessuten fins det detaljerte og omfattende merknader til forskriften. Det kan her igjen understrekes at”alternativ behandling” omfatter all ”behandling som er helserelatert”.

Formålet med forskriften om markedsføring er å bidra til at informasjonen som behandlere gir til potensielle kunder, gis på en ”nøktern og saklig” måte, og slik at pasienters sikkerhet blir ivaretatt. Det betyr at markedsføringen ikke skal gi mer informasjon enn nødvendig, og ikke hevde mer enn det er grunnlag for.

Markedsføring får generelt ikke være villedende. Med hensyn til behandling, betyr det at markedsføringen ikke kan utnytte publikums mangelfulle kunnskap, eller skape misforhold mellom tilbudet slik det fremstilles og resultatet av behandlingen. Alternative behandlere har heller ikke lov til å markedsføre seg med opplysninger som kan undergrave tilliten til den ordinære helsetjenesten, eller til andre «konkurrerende» behandlingstilbud.»

Alternativ behandling er også regulert av pristiltakslovens forbud mot urimelige priser og forretningsvilkår, og konkurranselovens forbud om samarbeid om priser mellom foretak.

Selv om seriøse aktører registrerer foretaket sitt hos Brønnøysundregistrene, er ikke dette i seg selv en kvalitetssikring da det er frivillig, men i det minste et klart tegn på at en aktør drifter en virksomhet som er synlig for det offentlige.

«Registerordningen skal bidra til å ivareta pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler. I tillegg skal ordningen bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling.»

Ekte bedragere

Artikkelserien er basert på og motivert av reelle tilfeller av falske/inkompetente behandlere som underlag. De springer ut fra egne erfaringer så vel som overleverte erfaringer fra andre. Jeg er overhodet ikke ute etter å sverte visse behandlingsformer eller dets seriøse utøvere. Målet er å sette fokus på det alvoret som alltid har ligget i at et mindretall useriøse ødelegger for de mange seriøse, dyktige behandlere. Og enda viktigere sette fokus på pasienter og forbrukere som blir utsatt for useriøse aktører som kan gjøre stor skade på mange plan.

Neste artikkel vil ta for seg blant annet coaching.

Etiske retningslinjer for coaching fra Den Norske Coachforening

«Jeg misbruker ikke min stilling som coach. Jeg sørger for at coachingen ikke forveksles med vennskap eller personlige og fysiske relasjoner. Jeg involverer meg ikke seksuelt med noen av mine klienter, eller utnytter disse økonomisk eller emosjonelt.»

 

 

coaching puzzle

Bilde: youthsectorconnect.com

Hovebilde: healingwithodette.wix.com

 

Referanser:

NIFAB

Lov om alternativ behandling

Pristiltakslovens

Konkurranselovens

 

17 comments for “Falske aktører i alternativbransjen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *