Stikkord: kompetanse på alvorlige personlighetsforstyrrelser