Bryt tabuene om kvinnelige mishandlere

I dag henvender jeg meg til dere menn, som har opplevd overgrep, mishandling og vold i oppveksten og i nære relasjoner. Jeg ber dere kaste skam og tabu til helvete der de hører hjemme og ta tilbake stemmene deres. Snakk med oss – sammen med oss – til oss. Fortell deres erfaringer og eksponer overgriperne. La oss sørge for et samfunn som ikke har toleranse for overgrep og mishandling og som sørger for at de som tillater seg å krenke andre, må betale for sine valg av handlinger. Menn og kvinner må stå sammen, ikke mot hverandre for å motvirke denne stygge virkeligheten altfor mange mennesker erfarer og må skjule og lide i stillhet med, ofte hele livet.

-Når vi vet at vold mot kvinner og vold i nære relasjoner koster samfunnet vårt mellom 4,5 til 6 milliarder i året, er ikke dette stor satsing, sier leder av Krisesentersekretariatet Tove Smaadahl. Det gjøres også altfor lite forebyggende arbeid. Tiltakene må også bidra til å forhindre at volden rammer eller at voldtekten skjer. Det gjøres med økt satsing på likestilling, slik som i Sverige, presiserer hun.

Det er helt riktig at vold i nære relasjoner ikke tas på alvor i vårt land enda det koster samfunnet 6 milliarder i året. Hva med all den skjulte volden, volden som ikke er med i statistikken og heller ikke blir belyst som vold? Har de regnet med volden kvinner påfører gutter og menn eller begge kjønn? Den seksualiserte og pedofile volden som også kvinner, mødre, bestemødre og tanter begår? Jeg tviler sterkt på det. I tillegg vet jeg personlig at psykisk vold knapt tas på alvor overhodet og dermed er det få som anmelder,  og anmelder du blir det garantert henlagt og den voldsutsatte blir sveket av systemet.  Når vi vet at det sitter enda lenger inne for gutter og menn å anmelde vold,  spesielt vold begått av kvinner, kan vi se for oss et mørkt og vemmelig bilde av vårt samfunn. En skyggeside få syns å ville ta tak i, for det er enklere å knipe igjen øynene og late som det ikke eksisterer, eller la seg true eller bestikke til taushet.

I dag snakker jeg om alle former for vold, overgrep og mishandling begått av både kvinner og menn. Og jeg ber dere huske at mennesker som er narsissistiske eller psykopatiske, er mesterlige til å skjule sine ugjerninger og gjøre seg selv til offer. Slik slipper de fri og vandrer fritt i samfunnet blant tidligere, nåværende og kommende ofre – og slik skades ofrene ytterligere.

Kvinner har tatt tilbake stemmene sine og snakker om sine erfaringer med vold, overgrep og mishandling, men vi blir ikke trodd likevel – nok. Det viser seg på den labre satsingen staten har når det gjelder forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner og enda verre, manglende rettsvern og beskyttelse av mennesker som faktisk er utsatt for vold. Psykisk vold er fullstendig underkjent selv om det er den vanligste og mest utbredte formen for vold. Mentale og psykiske slag mot et menneske kan gjøre like stor skade som fysisk vold, likevel feies dette lett under teppet. Det må visst blod og innvoller til før det er verdt å reagere.

Menn som er utsatt for vold av kvinner, frykter å ikke bli trodd og det med god grunn, for blir kvinner nødvendigvis trodd? Absolutt ikke. Det ser man på voldteksstatistikker der en tøddel voldtekter blir anmeldt og enda færre fører til dom. Det ser ut til at begge kjønn sliter med troverdighet der systemet har snudd problemstillingen på hodet. Den utsatte – offeret er visst skyldig eller lyver til det motsatte er bevist. Dette er bakvendtland som altfor mange mennesker som er utsatt for ulike typer vold, erfarer. Og det er nettopp et slikt bakvendtland narsissister og psykopater ønsker i samfunnet og har sørget for sprer seg som virus mellom oss. Det er grov systemsvikt som ikke minst rammer uskyldige barn som ikke har egen stemme i det offentlige rom.

Frykter overgripere slipper unna – Norske barneleger slår alarm

«Medisinske undersøkelser kan avdekke fysiske skader som ikke kommer frem i politiavhør. Det kan være piskeslag, råtne tenner og sår i underlivet, forteller overlege på barneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen Claus Møller.

– Enkelte ganger har vi funnet alvorlige skader hos barna, som de først har fortalte om ved medisinske undersøkelser. Vi har hatt barn hos med klare tegn på misbruk, der det i utgangspunktet ikke var planlagt medisinsk undersøkelse, sier Møller.

Det er politiet som avgjør om det skal begjæres en rettsmedisinsk undersøkelse. Påtalejuristen i politiet vurderer om det er grunn til å tro at en helseundersøkelse vil gi opplysninger som kan belyse straffbare forhold,» skriver VG. 

Midt opp i denne uretten mot utsatte for vold, sitter det gutter og menn og tier om sine erfaringer. De må gjennom flere lag med tabu og skam enn kvinner, grunnet vrangforstillinger om at menn ikke er menn om de har «latt» seg bli utsatt for vold av en kvinne. Skammen blir desto større og terskelen for å snakke, fortelle og anmelde blir høyere for menn. Derfor vil jeg at vi som samfunn skal kaste tabuene og erkjenne at vold er vold om den utføres av en kvinne eller mann. Vold rammer like hardt uavhengig av kjønn. Vold påfører offer traumer, skader og senskader de kanskje må leve med hele livet. Psykisk vold er den volden som skjules lettest og så og si aldri blir straffet. Ergo går det voldskvinner og -menn fri og kan fortsette sin skjeve voldsgang gjennom livet. Skade stadig flere på sin livsvei, for ingen tar tak – ingen drar dette frem i lyset og sørger for at skyldige blir tatt og stilt til ansvar.

Menn utsatt for vold av kvinner frykter å ikke bli trodd

«Og mennene har faktisk grunn til å frykte å ikke bli trodd.

– På bakgrunn av undersøkelsen vet vi at krisesentrene har møtt på politifolk som ikke tar menn alvorlig og at menn selv har opplevd ikke å bli tatt alvorlig i NAV og i barnevernet, forteller Grøvdal. Hun viser også til annen forskning som finner at menn har problemer med å bli tatt alvorlig når de forteller at de er blitt utsatt for vold fra en kvinnelig partner.»

 

Psykolog Atle Dyregrov: Kvinnene voldtas først av overgriperen og deretter av systemet

«Voldtekt gir noen av de sterkeste etterreaksjonene som vi kjenner innen traumeområdet.

Alle opplever ettervirkninger og så mange som 40 til 60 prosent så sterke plager at de rammede utvikler en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Andre alvorlige helsemessige problemer er også vanlige.»

Vi savner milliardsatsing til arbeidet mot vold i Statsbudsjettet

«Krisesentrene behøver midler til å etterfølge krisesenterlovens krav om et helhetlig og likeverdig krisesentertilbud for alle voldsutsatte kvinner, menn og barn, inklusivt særskilt sårbare som for eksempel voldsutsatte kvinner i aktiv rus. Krisesentersekretariatet har også fremmet behovet for nærhet til krisesentertilbudet som viktig for at voldutsatte skal kunne søke hjelp i sitt nærmiljø.
Krisesentersekretariatet har bedt om at det tilrettelegges for et bedre samspill mellom kommunene, krisesentrene og frivillige organisasjoner i arbeidet med å følge opp voldsutsatte kvinner i sitt lokalsamfunn. Vi etterlyser øremerkede og stimuleringsmidler til dette arbeidet. Vi mener også at en forutsigbar og stabil økonomi er nødvendig for krisesentrene.»

I videoen under utdyper jeg mer problematikken rundt menn som er utsatt for overgrep. 

 

Bestill boken: «Null kontakt & motmakt
Narsissister, medløpere & flygende aper»
Hvordan avsløre og forstå narsissisme!
Kvadrat banner

 

7 comments for “Bryt tabuene om kvinnelige mishandlere

 1. frida
  13. oktober 2016 at 08:27

  Så fint at du er «tilbake» Anita. Har savnet dine direkte artikler.
  Kvinner står ikke tilbake på noe vis når det gjelder å mishandle – de er i mange tilfeller mye verre enn menn – spesielt vedr. psykisk vold – Det vet jeg alt om. Men jeg har selv vært utsatt i såpass lang tid at jeg har blitt immun – om jeg kan si det slik. Jeg gjennomskuer dem – før de «angriper»

  Du skriver åpent og direkte, uten filter og uten redsel for å tråkke noen på tærne – akkurat som meg selv. Faenskapet skal beskrives med faenskapets eget språk – ellers blir det bare dødt og flatt som mye annet – og ingen retter ryggen og skjerper blikk og forstand.

  Meget bra Anita – Stå på!

  hilsen Frida

  • Sweeney
   17. oktober 2016 at 15:24

   Hei Frida!

   Takk for positiv feedback – det setter jeg stor pris på! Jeg velger å være autentisk i måten jeg skriver og uttrykker meg på muntlig. Slik er jeg i virkeligheten. Psykopater og narsissister er falske fjols som later som de er noe de slett ikke er hele livet – og det er jeg så dønn lei av, at jeg velger å ikke pynte på stort med meg selv. Folk får mene hva de vil og dømme som de måtte. Det gjør mennesker uansett og de har grunnlag for det eller ikke, og jeg gir i grunnen faen altså 😀

   Jeg er virkelig så spent på boken din og tenker du er en dame med bein i nesa som også tør å vise det! 🙂

   Kvinnelige mishandlere, psykopater og narsissister har jeg også opplevd. De er like ynkelige som mennene av samme sort og jeg tar dem veldig fort nå. Takk og pris lærer man ved å slepe seg gjennom denne gjørma deres. Nå er jeg FRI og det er så SKJØNT! Å ikek ha tarvelige bremsklosser i livet er å anbefale 🙂

   • Eirik
    18. november 2016 at 17:14

    Veldig bra du fokuserer på menn som blir mishandlet. Føler ikke tabu med mine erfaringer med psykopater og deres allierte, men føler tvert imot stolthet. Stolt over at jeg overlevde den erfaringen der og ikke minst at jeg faktisk kjenner overgriperne bedre enn de kjenner seg selv. Når det gjelder menn så blir de heller knapt trodd da for mange ikke tror at slike ting kan skje på det psykiske plan. Har derfor prøvd og finne vitenskapelige bevis på disse fenomenene da menneskers immunforsvar blir angrepet da snakker jeg om skikkelig ofre og denne utviklingen blir bare mer og mer skremmende. Håper virkelig flere menn begynner og snakke da det er tøft og sitte inne med for mange tanker rundt disse tabubelagte tingene.

 2. Lars
  21. november 2017 at 20:22

  Kjempebra.

  Livet som voldsutsatt mann i systemet var like traumatiserende som volden jeg egentlig skulle ha vært ute av.

  Selv i dag flere år etter, sliter jeg med enkelte ting.
  Men må vel si at det jeg kjenner meg mest utsatt av. Var da jeg fra en kommunal hjelpeinstanser fikk beskjed om å slutte og kaste bort tiden til krisesenteret. Siden de hadde viktigere ting å ta seg til enn meg.

  De på krisesenteret ble mildt sakt forbannet. Da de hørte oppfordringen/kravet fra den kommunen jeg egentlig bodde i.

  • sweeney
   13. desember 2017 at 21:25

   Hei Lars!

   Takk for at du som mann bruker stemmen din om dette. Dessverre tier enda flere menn enn kvinner. Vi kvinner har omsider lært å bryte tausheten og ikke la skammen holde oss nede for den skammen tilhører ikke oss eller dere. Vi står sammen i dette. Det er like mange hannkjønn som har erfart disse tingene som hunnkjønn. Tross alt er det psykopatiske o.l. mødre som føder sønner og de skader dem like ille som sine døtre.

   Jeg blir også forbannet når jeg hører hvordan du har blitt behandlet av kommunen. Det er uhørt, uproft og JA det er faktisk et nytt overgrep. Dette sliter de fleste utsatte med. Nye overgrep fra offentligheten. Vi må stoppe det for nok er nok!

   Kanskje du kan vurdere å snakke mer om dette til menn som også er utsatt? Jeg tror mange venter på noen som virkelig tør å ta steget ut i offentligheten. Uansett takk for at du er med oss i denne snuoperasjonen om å ta tilbake virkeligheten!

   Klem Anita

   • Lars
    14. desember 2017 at 00:57

    Takker for fine og oppmuntrende ord Sweeney.

    Jeg har begynt å bruke 2 pseudonymet.
    Begge stammer fra intervju med NRK radio.

    Jeg kan fortelle at jeg jobber i dag et sted der jeg har fått beskjed om ikke nevne fortiden med krisesenter og vold.
    Samme var beskjeden der jeg jobbet tidligere.
    Egentlig forståelig siden begge stedene er jobb med mennesker.
    Før jobbet jeg med utsatte/sårbare mennesker med utviklingshemming.
    Nå jobber jeg med ungdommer.

    Begge steder bruker jeg egne erfaringer til p nå gjennom.
    Men uten og nevne hvor jeg har lært disse tingene.
    Jeg er flink til å se dem.
    Møte dem der de er.

    Jeg har også i privatlivet kontakt med mennesker som sliter etter vold osv.
    På et eller annet hvis er jeg blitt en god miljøterapeut.
    Det de færreste vet er ta jeg selv har daglige kamper med fortiden.

    Det som gjør at jeg fungerer i dagliglivet nå er at jeg hjelper andre og har en ny mening med livet.
    Men sorgen iver eget tapt liv tror jeg aldri jeg vil noen sinne komme over.

    Hvis samfunnet hadde vært modent hadde jeg mer enn gjerne stått frem med dult navn.
    Men slik er det desverre ikke.
    Jeg har mine daglige kamper.
    Bruker jobben til å rømme fra alt det vonde.
    Ser ungdommer som sliter med egenverdi og selvfølelse.
    Samtidig som jeg nærmest fungere som coach for dem.
    Sliter jeg med min egen verdi.

    Jeg prøver daglig å akspetere at jeg vil tilbringe livet alene.
    Selv om jeg har barn vil de ikke kunne fylle akkurat det hullet i livet mitt.
    Jeg er anderledes, jeg er langt fra hva førsteinntrykket er.
    Slik er det bare.

    Det jeg alltid tar meg i å undre over er hvordan livet hadde vært hvis jeg hadde blitt sett, forstått og fått hjelp for flere år siden?

    Nå er jeg skremmende og provoserende for hjelpesystemet.
    Mest fordi jeg selv måtte lære om både psykologi og behandling.
    Kun for selv å overleve.

    På et hvis er det positivt. På et annet negativt.

    Jeg har lært å se sammenhenger, lært hva som virker og ikke virker for meg.
    Jeg vet for det meste hva en terapeut vil si, foreslå og anbefale.
    Jeg vet også hva svar jeg skal gi.
    Hva konsekvensen av forslagene kan bli.
    Jeg har alle argumenter for hvorfor forslagene ikke virker klare.

    Når man er ufaglært innefor dette blir man en trussel mot egen faglig kunnskap og dyktighet.
    Jeg har ikke gått 5-7 år på universitet forbi lære dette.
    Jeg har bare gjennomlevd all teorien.
    Funnet min egen vei.
    En dyrkjøpt vei.

    Jeg er en eskimo.
    En som er ubevisst kompetent.
    Jeg vet ikke om alle de fine referansene til teorier og personer.
    Men jeg gjør på et eller annet hvis de rette tingen.
    Med dette mener jeg ting som virket. Tol tross for at man ikke i følge teorier skal gjøre dette.

    De som kjenner meg sier de er glad i meg. At jeg er flink.
    Selv studere jeg deltid nå som lærer.

    Jeg skulle virkelig ønske at ting var anderledes.
    At jegvogså kunne stått åpent frem å fortalt hvordan det er.
    Følelsen av å ha et umulig valg mellom liv og død.
    Bokstavelig hvordan det føles å måtte velge egen død fordi man ikke ser andre veier ut for å beskytte egne barn.

    Fortelle andre hva som skjer hvis man bevisst tar overdose av medisiner for å slippe.
    Følelsen av å bli regelrett slått helseløs i en ambulanse fordi MNA holde på og sovne inn av overdose av morfin. (Utskrevet av lege).
    Følelsen av å bli fraktet til legevakt av brannvesen og ambulanse etter nøter med ex.
    Følelsen av å stenge seg inne i uker og bare ligge å gråte som en geleklump på stuegulvet. Bare fordi man er redd.

    Det er så mye jeg burde ha sluppet.

    Det går ikke en dag uten at jeg tenker på alt dette.
    Ikke en dag uten at jeg tenker på at både menn og kvinner lever i det helvete jeg en gang levde konstant i.
    Diagnoser som blir feil. Fordi at helsevesen ikke helt tror og skjønner at de burde gi behandling for PTSD isteden for feildiagnose som kommer fordi man ikke helt forstår at det er overlevende voldsoffer de møter.

    Diagnoser som blir satt fordi behandler er subjektiv og ikke tror på hva som fortelles.
    Den dag i dag kjenner jeg på følelsen da psykologen sa.
    Ingen menn lever slik over så lang tid.

    Dette er ord jeg håper ta andre aldri skal høre.
    For meg er disse orden blitt mitt daglige mareritt.

 3. Jelena
  24. november 2017 at 00:35

  Kvinnelige psykopater og narsissister er ikke et hår bedre enn de mannlige. Godt at dere menn kommer på banen.
  Jeg velger også å kalle en spade for en spade, og fortelle verden hva disse krapylene forårsaker. Forkledde djevler som innbitt forsøker å ødelegge alt ved oss.Nå vi står tilbake helt ødelagt, kuet, uten selvtillit, og med troen på at alt er ens egen feil, da blir man syke. Veldig syke. Å reise seg igjen etter år med slikt er tøft. man trenger noen å snakke med, noen som lytter, og som hjelper. Å bli offer for slike mennesker er grusomt.

Legg igjen en kommentar til Sweeney Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *