Psykopati skyldes en underutviklet hjerne

psykopat hjerne redusert grå masse 1yoa120018f1ILLUSTRASJON VISER FEIL I en psykopats hjerne. De røde flekkene er områder med redusert mengde GM = grå masse = hjerneceller.
Målingen ble gjort ved å skanne med Magnetic Resonance Imaging – MR – magnetisk resonans imaging.
Bildene viser skive etter skive gjennom skanningen. De fire delene ovenfor, er en serie som til sammen utgjør et felt røde flekker uten grå materie i frontallappen, frontallappen i hjernen.
I denne delen blir vår personlighet skapt, evne til å skamme seg og vise medfølelse – grunnlaget for våre sosiale ferdigheter.

Av  – Psykopat-upplysningen
Oversatt av Anita Sweeney

Studien viser at flere grunnleggende områder i hjernen har redusert mengde grå materie.
Å bruke ressurser for å reparere skaden er bortkastet. Hjernecellene kan ikke erstattes, og en psykopat kan aldri bli normal.

Studiens tittel var:
THE ANTISOCIAL BRAIN: Psychopathy Matters.
A Structural MRI Investigation of Antisocial Male Violent Offenders.
http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1149316

66 menn deltok
44 var gamle innsatte. De fikk alle økonomisk kompensasjon for sin deltakelse.

17 var voldsutøvere med en antisosial forstyrrelse = Antisosial personlighetsforstyrrelse og klinisk diagnostisert psykopati = ASPD + P
(Klinisk betyr intervju og undersøkelse / observasjon over lang tid, og journaler.)
27 var antisosiale voldsmenn uten psykopati ASPD-P.
22 var normale, friske menn som har begått forbrytelser eller hatt en voldelig mentalitet.

De «normale» voldsmennen, ASP D var følelsesmessig ustabil, impulsiv, med humør- og angstlidelser, reagerte med aggresjon og kronisk voldelig oppførsel.
De antisosiale UTEN psykopati = ASPD-P og friske menn hadde alle en normalt utviklet hjerne.

De antisosiale MED psykopati, = ASPD + P hadde redusert mengde grå materie i den fremre frontallappen, tinninglappen, og to andre områder, hvor også den hvite massen mangler.
Dette utpeker psykopaten som en egen gruppe, med helt spesielle egenskaper.

Image0013

DET RØDE OG ROSA OMRÅDET FORAN I PANNEN, Pre-frontale cortex (hjernebarken) og orbifrontala cortex = fremre pannelapp, og det blå feltet, anterior temporale cortex = tinninglappen, er avgjørende for menneskets evne til å opptre ansvarlig, sosialt, ha en levende sjel, og være et fullverdig medlem av vår gruppe.
I de fargede områdene, viste MR-scanning mangel på grå materie = hjerneceller.

Manglene forklarer den manglende sosiale evne hos en psykopat, og hvorfor han oppfører seg så skamløst og djevelsk.
Han har ingen anger
Skammer du deg ikke over hva du har gjort, kan du ikke angre. Hvis du ikke føler anger, er det ingen grunn til å be om unnskyldning eller kjenne medfølelse, mener psykopaten.
Medfølelse ser han på som et itslag av uærlig sentimentalitet når han selv ikke kan gjenkjenne ekte medfølelse i seg selv. – Han kan imidlertid late som og spille skuepsill. Som han mener vi alle gjør når vi synes synd på noen.
«Du bare lyver og spiller Florence Nightingale for å komme til himmelen og hyklerisk synge salmer og tilbe gråtende barn, slik at du får tårer i øynene. Det hele er noe du finner i, for du tjener på det. »
Nettopp dette spillet, kjenner han igjen inne i seg selv, fordi han bruker den effektivt, når han ønsker å oppnå fordeler.
Den som sutrer og ber psykopaten angre, er en sutrekopp. -Det er bare innbilning, for han har ikke gjort noe galt, fordi han ikke føler anger. Å spille skuespill og hykle medfølelse vil han ikke, han ønsker ikke å ødelegge seg selv. Alle som ønsker å tvinge en annen til å bli korrupt, er en manipulator, som spiller tårevåt skuepsill. Selfølgelig er offeret alene verdt forakt. For alt psykopat vet, det er bare en hyklerisk psykopat som sitter der og sipper.
Slik er psykopat-logikken. De som erfart dette, gjenkjenner mønsteret.

psykopat hjerne grå masse mangel i temporallober yoa120018f3

HER SER VI MR-SKANNEDE BILDER PÅ DET BLÅ FELTET PÅ TEGNINGEN AV TINNINGSLAPPEN.
Lappene jobber sammen. Tinningslappene (blått felt) lagrer minner, står sentralt i korttidshukommelsen, og «vekselsstasjon» for lagring av langtidshukommelsen.
Minnet om en opplevelse, går til fremre lapp (rød og rosa felt) for å sette i gang «sjelen» jobb: den emosjonelle reaksjonen til inntrykket nærminnet nettopp behandlet.

Et eksempel: En person har nettopp pint en hund. Eieren skriker: «FY! Skam deg! Stopp!»
Pinaren forstår ingenting. Leken var ganske morsomt. Han har fått et dyr til å skrike, løpe i ring for å komme fri, prøver å bite, men klarte ikke, for pinaren var rask og smidig, og ville ikke slippe taket.
Det er synlig i pinerens ansikt at dette er gøy, fordi det skjer noe konkret, utenfor hans egen kropp.
Pinaren ser med forakt på den desperate hundeeieren som trøster hans dyr. Slik som han gjør seg til. Nå skriker drittsekken:
«SKAM DEG !»
Det kan ikke pineren.
Hjernecellene hAR TALT. Personen ER født uten DE «små grå» der skam, ange og skyld blir skapt.
Signalet fra loben som registrerer hva pinaren gjort er: å plage en hund fungerer. Minnet i tinninglappen er det ingenting galt med.
Men – signalet som går til frontlappen (rødt felt på tegningen) kan ikke lande i hjernecellene som skulle ha følt skam og siden skapt medfølelse for den torturere hunden.
For hjernecellene fins ikke.
Det er dødt, ingen hjernemasse der den emosjonelle reaksjonen til ens ondskap ville bli skapt anger, skam, skyldfølelse, angst.
Cellene finnes ikke.
Det er blått og kaldt som rene døden.
Null trafikk – ingen nevroner, ingen nevrotransmittere møtes.

psykopathjerne Skjermbilde-2014-11-28-kl.-22.43.22

Personen husker hva den har gjort, rent kognitive – som opplæring. Men kan ikke kople handlingen til en sjelelig konflikt i seg selv, noe som skulle ha skjedd lengst fremme – der man ser på SPECT kamerabildet, er det blått, dødt – ingen trafikk mellom nevroner og nevrotransmitter. Hjernecellene er ikke tilgjengelige. Bildet viser tydelig at hjernen har mindre volum,fremme i frontallappene. Hjernen er siden det ble dannet i mors liv, ikke komplett, går ikke an å utvikle.
Han kan derfor ikke lære å bli en bedre person.
Han kan bli straffet, men straffene er ingen pedagogisk effekt, fordi hjerneceller som ville ha lært å skamme seg og bli lei seg og deretter passe seg for å gjenta forbrytelsen – de cellene har ikke psykopaten.
Han er ufølsom.
Kun tørr ørkensand – nattefrost over ørkenen – vinter i ørkenen – iskrystaller – der en normal person føler anger, kjenner hjertet renne over av medfølelse for den stakkars dyret, gråter over hans onde handlinger og overtaler seg selv til å aldri å gjøre det igjen. Der de normale kjenner varme, medfølelse, ser dyrets pinste øyne, som i et mareritt i dypeste medfølelse, ser psykopaten:
Jeg fikk dyret til å hoppe. Bjeffe. Pipe. Se på meg med øyne som lyste av frykt. Og jeg hadde makt til å gjøre dette.
Godt å ha det litt gøy i blant, få se grimasene.

LOVEN KREVER EVNE TIL Å FØLE SKYLD.
DOMMERE FORUTSETTER AT DU HAR LÆRT GRUNNLEGGENDE, MORALSKE REGLER.
Anger, skam, skyldfølelse er funksjoner som skaper en frisk person, bygger et sunt samfunn.
Den normale opplevelser sin anger som et ekko i selv.
«Æsj, som jeg skammer meg. Fy f -… det der gjør jeg aldri igjen. Jeg skammer meg slik at jeg går i stykker Jeg må gjøre noen glad nå, vise medfølelse, trøste noen som lider, så jeg ikke går til grunne av skam. – Hvilken skyldfølelse jeg har. Hvordan skal jeg klare å leve med den? Hvordan «!?

STRAFFEN FOR ONDE HANDLINGER, bygger på den gode viljen til normale mennesker.
Uten straff, forstår ikke selv den snilleste gutt at han gjorde noe galt.

Vår moral blir bygget opp gjennom samspillet mellom straff, anger og bot – for å gjøre godt mot noen, når du oppførte seg dårlig. Den gode gjerning, og oppmuntringen man får, lærer en hvordan man skal oppføre seg.

MORAL BYGGER PÅ ANTAGELSER, på inntrykk man gjorde allerede som svært liten. Ens handlinger og deres konsekvenser, samt utviklingen av evnen til skyldfølelse, anger, bygger vår ryggrad, vår ansvarsfølelse, vår evne til å bygge opp et fungerende samfunn.
Mangler det moralsk forståelse hos en kriminell, vil de heller ikke forstå straffen de fikk. For eksempel forstår de ikke alvoret i en mild straff som har til hensikt å påpeke feil og gi forbryteren en sjanse til å forbedre seg.

MANGEL PÅ HJERNEMASSE I HJERNENS SOSIAL OMRÅDER, forklarer hvorfor psykopater mangler moral, hvorfor de spotter moral, hvorfor de ikke lærer av straff, ikke lære av sine erfaringer.
Uten skamfølelse, er det ingen mekanisme som regulerer ens oppførsel innenfra.
Trusler om frihetsberøvning, minnet om fengselsstraff kan rent intellektuelt bremse psykopatens umoralske herjinger. Men av følelsesmessige årsaker, ville ikke psykopaten drømme om å avstå fra overgrep, kriminalitet eller skade på andres sjel eller kropp. Han vet ikke hva «emosjonelle grunner» er.
Ethvert forsøk på å appellere til ham, ethvert forsøk på å gjøre ham empatisk og moralsk, opplever han som urett begått mot ham, da han stadig opplever ordene: Skam deg for hva du har gjort!

EN PSYKOPAT BESKRIVER BARNDOMMEN:
«Kjerringer var etter meg overalt skrek hysteriske galninger: ikke gjør det! Skam deg! Lær å skamme deg! Når skal du lære å skamme deg! Når vil du lære å skjems! Du skal føle deg skyldig Du skal føle deg skyldig! – Hele mitt liv har de har vært etter meg, som blodtørstige vampyrer, for å vri skyldfølelse ut av meg. Jeg vil for faen ikke ha den dritten! De forfølger meg ennå, jævla moralens voktere! De skriker over alt: Føler skyld! Angre! Skam deg!

Image0013 (1)

I denne boken beskriver en ung mann seg selv, som offer for moralister, lovens urettferdighet, sanksjoner pålagt, bare fordi mannen var seg selv og en fri mann. Han er også «dømt» som psykopat, med varig svekket sjelsevner, overdreven tro på sin egen storhet, ekstrem brutalitet, sadistisk tilbøyelighet, mangler ansvar for egne handlinger. – Han ser på seg selv som et offer og gir svært god innsikt i hvordan psykopaten resonnerer = et feilfritt offer for de sykes ønske om å moralisere og forfølge og ødelegge frihetselskende som ikke kan tåle å bli innesperret. – En del av boken utspiller seg i fengsel. Ble utgitt i Sverige i 1971. sies å være en selvbiografi. Dessverre diskvalifisert fra biblioteker.
Mange ser for seg psykopater som grådige ulver med galne øyne.
Dette bildet er galt. Psykopater kan se helt normale ut. Derfor blir man så lett lurt.
Beskriver imidlertid de selv som i teksten nedenfor, skjønner du at noe er spesielt.

EN PSYKOPAT BESKRIVER SEG SELV:
«Jeg ønsker å være et fritt menneske! jeg vil for faen ikke krype på bakken, pisket av de fordømte skyldkrevende moralistene! – Samvittighet – samvittighet – du må sone din skyld og ha samvittighet! Jeg er for faen ikke sen selvplagende psykisk pasient!»
(Han skjønner ordene, vet de inneholder krav. – Som er et forstyrrende element og utslag av sykdom hos personen som stiller kravene.)
Han mener at krav er «utpressing», da han selv bruker teknikker som stiller krav til andre, i henhold til «de svake, syke punktene», han har oppdaget folk har. Ved å manipulere dem, kan han regjere. Han presser på folks samvittighet og tråkker deres skyldfølelse på tærne.
Han opplever selv at krav om skyld er utpressing, siden innrømmelser = skyld, ifølge ham, er en «bløff» for å hindre hans frihet til å overleve under alle forhold. – Dem som stiller opp på hans premisser – må skylde på seg selv. Han har ikke tvunget noen. Han kan ikke hjelpe for at folk er syke i hodet, sover eller går med på sånt de burde ha vett til å forstå ville skade dem.

HAN ER HELT UVITENDE, HELT INVALID NÅR DET GJELDER ANSVAR OG SKYLDFØLELSE. Han forstår rett og slett ikke hva det handler om, så han ikke kan forholde seg til seg selv.
De «små grå» fatter. Hjernens senter for medfølelse og samvittighet blir ikke skapt bak pannen hans.
Hvis han tilstår, ber om unnskyldning, går ned på kne, er det for å oppnå fordeler. Han ønsker å overleve og ha det bra.
DET ER MAKT I DE FOLDEDE HENDER: Og mange går på dette, mener han har forbedret seg og innser sin skyld.

PSYKOPATEN OM SKYLD:
«Uansett hvor mye jeg graver inni hjernen min, finner jeg ikke det dere snakker om -.. Skam og sånt. Jeg kjenner ikke deres nevroser. Jeg er ingen selvplager, som pisker meg selv med noe – hva er det dere pisker dere med? Dere kaller det anger? Dere er for faen psykisk syke masochister. Farer omkring som idiote rog ber om tilgivelse her og jeg skjems der – hvilken jævla ritualer dere holder på med! Dere er jo ikke friske overhodet! – Fy faen dere stinker angstsvette. Fy faen, hvilke syke individer som lever her på jorden.»

MED SÅ DÅRLIG EVNE TIL Å FORSTÅ MENNESKER, opphøyer psykopaten seg til bedre enn andre. Han er jo den eneste friske. Og hans forakt for den»syke majoriteten» vokser til et ruvende isfjell.
Hvis han lever av de «syke» «sovende», gjør han en god gjerning. Han sprer sin friskhet. Så mange flere kan bli som ham – han vekker dem fra deres dvalemodus, så å si. Fra dvalen, hvor de gode robotene går på rekke som teekk-opp leker. Pinar han dem lenge nok, begynner de å skrike som den plagde hunden.
Da kan de bli som ham.
Begynn å pine hverandre. Deretter bite, slik hunden forsøkte da psykopat plaget den.
Da kan de sovende endelig blitt friske. Kanskje krige. Livet er krig. Uten krig, vil det bli for kjedelig. – Hva f- arbeider med – hvor de går nå og gråter. – Har de vondt noe sted?
«Jeg kjenner ingenting,» sier psykopaten. «Gjør det mer vondt nå? Få se noen grimaser!»

GJENNOM MANGE ÅRS FORSKNING PÅ MENNESKEHJERNEN, som syk som frisk, og som død ved obduksjon, vet nevrologer og nevro-psykiatere ganske mye om hvordan hver del av hjernen fungerer.

PERSONER KAN PLUTSELIG VISE SVIKT I HJERNEN, ofte ved skade eller demens. De kan få personlighetsendringer – få «emosjonell stumhet» avstumping, mangel på empati. Skaden finnes i tinninglappene, i området jeg farget med blått på tegningen av hjernen.
Skade på fremre frontallappene, den jeg farget i rødt og rosa, kan gjøre at å føle skam forsvinner helt..
Observasjoner som disse, har gjort nevro-psykiatere i stand til å forstå psykopaten hjernefeil og hvordan det påvirker personen.

psykopat anterior insula nrn3231-f1

MANGEL PÅ HJERNEMASSE I ANTERIOR INSULA:

I cortex, den foldede grå foringsrøret ytterst på hjernen, hjernebarken – finner vi Anterior Insula – en «såle» – et gap mellom den grå masse og den indre hvite masse.
«Sålen» er et grensesnitt som mottar kroppens fysiske signal, og forteller om hvordan du føler deg som en kropp og person. Det ubevisste blir bevisst og inngår i ens følelsesmessig erfaringsgrunnlag og brukes til å ta beslutninger, oppfatte følelser og gi uttrykk for sin personlig, ens «utstråling» «karisma».
Psykopater har en stor evne til å virke skremmende, ubehagelige – for så å snu helt om og spille på de sjarmerende strenger.
Uten samvittighet, blir kroppen et instrument han bruker til skruppelløse manipulasjoner.

ÅRSAKEN TIL PSYKOPATENS NÆRMEST ELEKTRISKE AGRESSIVE KARISMA, viser ikke undersøkelsen.
Rapporten snakker imidlertid om typiske trekk: PSYKOPATEN reagerer umiddelbart med sinne på den minste påvirkning = reaktiv aggresjon. Så du går på tå hev, for å ikke vekke vulkanen.
Den minste motstand, eller konkurranse oppfatter psykopaten som et angrep på seg selv, de blir svarte i øynene, hvit ved tinningene – man kjenner hvordan frykten setter inn en, for et unormalt sinne.
Selv som et middel for å oppnå noe, bruker psykopaten sin unormalt høye aggresjon. Uprovoserte angrep, eller vold, er en av psykopatens instrumenter for å skremme, fjerne hindringer og dermed nå et mål.
Både verbalt, med kroppsspråk, og med knyttnever eller våpen, tar psykopaten sitt unormale sinne i bruk.
Han er alltid et hestehode foran – har funnet ut en konspirasjon eller en metode for å oppnå fordeler. Han tar en der man er uten selvforsvar. Et normalt menneske forventer ikke daglige angrep, hun kan bli utsatt for, så hun har ikke bygget opp noe vern rundt seg selv og sine eiendeler.
ETTER angrepet har hun lært, men da er det for sent.
Naturligvis, bygger hun etr vern rundt nettopp det svake punktet i seg selv. Men psykopaten har allerede funnet ut en annen. Og gjør overraskende angrep.
Det handler om makt, om kontroll – over ofrene.
Selv han kaller det «selvforsvar» – overlevelsesstrategi.
En teknikk for å leve på den andre og forbruke deres energi for egen vinning.

PSYKOPATEN ANSER SEG SOM OVERSENSITIV.
Han har hatt stor motgang – hver gang noen prøvde å tvinge på ham samvittighet og skyldfølelse. Han er såret, fornærmet, et offer.
Hans selvmedlidenhet tolker han som den dypeste form for følsomhet. Hans selvmedlidenhet er så stort, at det overstiger det normale mange ganger. Vanlige folk synes ikke så synd på seg selv, opplever ikke «angrepene på seg selv» så grunnleggende. Det ser han som et bevis på at han er mer følsomm enn andre.
At andre har samvittighet, tolker han som hykleri. Slikt sysler han ikke med, hvorfor han står over andre i moral, og bør derfor være fritatt fra reaksjonene andre har på hans overgrep.
Han kan imidlertid få visse straffer i livet. Og forulempes enda mer, mens han ser at andre (normale) ser straffen de får som et fornuftig svar. Psykopaten anser derfor at vanlige folk er ufølsomme, mens hans overreaksjon tolkes som hypersensitivitet. Blir han i tillegg beskrevet som følelseskald, er han så krenket at han strengt tatt har rett til å myrde. Hvis han gjør dette, er det den andres skyld, som tråkket et hypersensitivt offer på tærne.
Psykopatens overfølsomhet har flere dimensjoner:
Rent kognitiv, med forstanden, kan han tolke sine omgivelser, lese reaksjonene. Han kan lese frykt og utmattelse i andres ansikter og kroppsspråk. Han kan lese alle følelser som gir ekstern uttrykk. De fleste gjør det.
Han kan ikke tolke disse følelsene i seg selv, da han ikke har dem. Ikke engang sorg og tap, kan han føle. Men han ser utenpå andre at mange følelser gjør vondt.
Hvis du setter jernhælen midt i mitt følelsesmessig smertepunkt, får du se de eksterne reaksjonene til medmennesker.
«Det er som å være på sirkus og se klovner», som en psykopat sa.
Andres smerte blir psykopatens underholdning. For det skjer så mye i den som pines. Dette er sadisme, men det vet ikke psykopaten. Han bare kjenner seg fantastisk fredelig, nesten som en orgasme, når han får slike sterke reaksjoner fra utsiden. Bare slik kan han føle han selv er i live.
Samvittighet eier han ikke kan.
Hans glede over reaksjonene til ofrene, tolker han som følsomhet. Siden han så ofte setter i gang disse pine-ritualene, og stadig på nye måter, slik at han får forandring og ny stimuli, og har lært å tolke uttrykk, som feks. fortvilelse og opplever dette sterkt, mens andre vender seg bort – innser han raskt at han er den eneste som opplever så intenst. Hvorfor, han er enda mer enestående og hypersensitiv.

Han er en krøpling. Dessverre, gjør han stor skade, da han er så pågående og «sosial» – trenger andre å speile seg i, da hans indre Jeg er dødt. Alle som mangler medfølelse, mangler indre varme. Han bor for seg selv, en utdødd vulkan i en ørken av vulkanstein. Han har store problemer med å være alene. Hans eget selskap er ikke stimulerende nok for ham.
Han samler mange i sin omgangskrets. Bytter ut hele tiden, når den gamle er utslitt.

Som du ser, er mangelen på de sosiale hjerneceller en ekstremt omfattende defekt. Hele verdensbildet blir forvrengt.

HANS ENORME SELVMEDLIDENHET vekker ofte medlidenhet i andre. Som han skruppelløst utnytter.
En psykopat har som regel mange ofre.
Hans iver etter å se mennesker bli utmattet, for å se dem gi alt, for å tilfredsstille hans lyster, få ham til å kjøre på ekstra. Når ofrene ikke klarer mer, finner han nye.

Er han leder for et selskap, over et land, over makt, er resultat av hans fremferd som regel kaos. Overarbeidede mennesker, som stadig utsettes for nye angrep, går i kne. De får stramme nakkesener, nevrotiske munner, vandrende blikk, er synlig forvirret, har mistet tankens kraft. – Men han skyter på dem. Så de fortsetter som hans lydige slaver, slik at han – fra sidelinjen – kanskje sparket, kan fortsatt se skuespillet, når de kjører skipet i senk. På hans ordre, mens de venter på klapp på skulderen og hans applaus.
Når katastrofen er et faktum og hans nevrotiske «ansatte» forventer ros, får de regne med- en kald skulder.
Dere fulgte jo ikke ordre. Dere gjorde feil. Dere mangler kunnskap, intelligens, klarte ikke tolke kartet jeg ga dere.
Dere fortjener å synke til bunns ombord i skuta dere kjørte hull i.

Avhengig av omstendighetene, kan mannskapet å gå helt dukken, eller kan bli båret i land og satt på vent til de kan rykke opp en plass der de kan hvile seg ut, gjenvinne sin ære eller bli glemt.

PSYKOPATI VISER SEG TIDLIG – allerede i barndommen ved ekstraordinær kulde, følelsestomt og voldelig atferd.
Skaden er genetisk, arvelig, i henhold til forskning tilgjengelig.
Gjennom inngifte, der man gjennom lang tid, i generasjoner gifte seg innen familien, til alle er søskenbarn, tremenninger – aner man at en psykopatgen kan arves til hele folkegrupper. Dette er en teori, som jeg dessverre ikke kan finne igjen linken til.
For å undersøke MR-skanning og intervjuer og overvåke adferd, krever sannsynligvis ressurser man ikke har, og vil ikke være i stand til å skaffe innen nær fremtid.
Noe kan man imdlertidig ønske:
At MR-skanning blir standard for ansettelse av mennesker i høye stillinger.
Gjelder også for kvinner.
Deres psykopati er mer «moderlig» enn mannens, men like utmattende og smertefull som den mannlige.

Bilder: PSYKOPAT-UPPLYSNINGEN

http://bloggurat.net/minblogg/registrere/8e86b0f02ed33725f41300374359d0524645fcaa

4 Kommentarer

 1. Jeg reagerer en smule på denne artikkelen her. ‘Å bruke ressurser fo å reparere skaden er bortkastet. Hjernecellene kan ikke erstattes, og psykopat kan aldri bli normal.’ – referat fra denne artikkelen. Jeg er helt klart for et diagnosesystem hvor man har en oversikt over hvilke grupper som er mer tilbøyelige til å begå kriminelle handlinger andre. Slik at vi har et funksjonelt verktøy for å iverksette tiltak som er nødvendig å forebygge kriminalitet best mulig. Det er selvsagt tåpelig og bare rette seg etter «Jeg tar folk hvor jeg har dem hen» mentaliteten for å være politisk korrekt å ikke «støte» enkelte grupper. Allikevel vil jeg definere denne artikkelen for å implisitt stigmatiserende ovenfor en gruppe mennesker som ukurerlige monstre som må skjermes fra menneskeheten for evig tid. Forskning viser stadig til at hjernen er plastisk, og riktige kirurgiske inngrep kan gjøre fundamentale forandringer. Riktig form for terapi har også gjort undre for de verste tilfeller. Kanskje vi ikke har den nødvendige kunnskapen i dag for å rehabilitere disse «psykopatene», men morgendagens forskning innen psykologi/nevrologi kan dekke mange uløste gåter vi har i dag, slik den gang på gang har gjort gjennom tidene.

 2. Hei Anton!

  Først understreker jeg at jeg kun har oversatt denne artikkelen.

  Vi kan bare håpe at vitenskapen faktisk klarer å løse denne gåten og hjelpe menneskene som har denne type hjerne. Jeg har tro på at det vil skje en dag. Inntil det skjer, må vi som ikke har denne type hjerne faktisk forholde oss til realiteten. Og realiteten er at dette er og blir skadelige individer. De fleste av dem er slett ikke tatt for kriminelle handlinger, men de skader menneske etter menneske som krysser deres vei gjennom livet. Mange får varige skader av deres adferd og de ødelegger sine egne barn fra dag 1. At de ikke kan noe for det, forandrer ikke realiteten. Folk må få beskytte seg/bli beskyttet mot dette og samfunnet må finne gode måter å håndtere dette på.

  Hvordan mener du man skal forholde seg til psykopater og ikke stigmatisere dem? Jeg mener artikkelforfatter kaller en spade for en spade. Vi skjønner at det er en hjernefeil hos psykopatene, men de er likefullt «monstre».

  Mvh Anita

 3. Hvis en person er dømt for å ha brutt loven mener jeg at rettsvesenet skal sette i gang de ressursene som skal til for å stille forbryteren for retten. Er forbryteren skyldig dømt er det domstolenes jobb å gi en mest mulig rettferdig straff eller tilbud om rehabilitering mht handlingsforløpet og de individuelle omstendighetene rundt som ledet til handlingen. Diagnosesystemet hjelper oss å holde oversikt over hvilke tiltak som hjelper, men diagnoser alene gir oss sjeldent alle svarene vi er ute etter.

 4. Du får det til å høres ut som om de fleste psykopater blir tatt for noe kriminelt. Det motsatte er tilfelle. Deres overgrep, bedrag og løgner foregår i de tusen hjem bak 4 vegger i det skjulte. Det er kanskje smart å lese deg opp på hva som er realiteten. Det er flust av psykopater i rettsaker der de er part i feks en barnefordelingssak, der de lurer eksperter og dommere i fleng. Dette er et seriøst problem for barna det handler om når psykopatene faktisk klarer å lure til seg omsorgen – om de er mann eller kvinne spiller ingen rolle . de ødelegger ungene sine!

  De færreste psykopater er øksemordere og det er ingen rehabilitering som hjelper disse menneskene per i dag. De verken vil behandles – for de feiler ingenting i følge dem selv, og behandling har liten eller ingen effekt. I noen tilfeller blir de verre fordi de lærer bare flere måter å lure folk på. Her ligger problemet per i dag. Det er ingen effektiv behandling som endrer deres adferd.

  Denne bloggen har ikke til hensikt å forstå seg på psykopatene selv om jeg er innom årsak og virkning som i denne oversettelsen. Bloggen er og blir for å hjelpe ofrene ut av deres helvete, gi dem støtte og forståelse og gi andre kunnskap om hvordan de skal gjenkjenne en psykopat fortest mulig og gå unna dem eller lære å håndtere dem best mulig om de av ymse grunner ikke kan gå unna dem. De som vil syns synd på, verne om, dikkedarre og analysere psykopater som fryder seg over og ser ned på de som faktisk syns synd på dem, overlater jeg til de profesjonelle.

  Mvh Anita

Leave a Reply

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.